นายชาญยุทธ์ ภานุทัต ประธานศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้านพืช กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการมอบเงินบริจาค ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรที่ประสบอุทกภัย ปี 59/60 มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประสบอุทกภัย จำนวน 15 คน ยอดเงินบริจาคที่ได้รับ จำนวน 290,000 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

นายชาญยุทธ์  ภานุทัต  ประธานศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้านพืช กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการมอบเงินบริจาค ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรที่ประสบอุทกภัย ปี 59/60 มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประสบอุทกภัย จำนวน 15 คน ยอดเงินบริจาคที่ได้รับ จำนวน 290,000 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา