วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับสะพานปลา ณ บริเวณท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต โดยมีพลเรือเอกเริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ คณะกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม