เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ” โดย นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน