การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการวันรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีการผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่โดยการมีส่วรร่วมอย่างยั่งยืน

นายประสงค์ ประไพตระกูล เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการวันรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีการผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่โดยการมีส่วรร่วมอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมกองอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น5 อาคาร 5

 • 127920.jpg
  127920.jpg
 • 127921.jpg
  127921.jpg
 • 127922.jpg
  127922.jpg
 • 127936.jpg
  127936.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 23/04/2017