นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนของจังหวัดนครราชสีมา

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม  เวลา 09.30 น นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนของจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีนายมุรธาธีร์  รักชาติเจริญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล เกษตรจังหวัดนครราชสีมา และคณะให้การต้อนรับ ภายในงาน ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (10) ชุมชน และพิธีมอบเงินโครงการให้กับตัวแทนประธานชุมชน ทั้ง 10 ชุมชน

         ต่อจากนั้น เวลา 16.00 น.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พื้นที่จัดทำตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ต่อไป

 • DSC_5109.JPG
  DSC_5109.JPG
 • DSC_5114.JPG
  DSC_5114.JPG
 • DSC_5135.JPG
  DSC_5135.JPG
 • DSC_5141.JPG
  DSC_5141.JPG
 • DSC_5160.JPG
  DSC_5160.JPG
 • DSC_5178.JPG
  DSC_5178.JPG
 • DSC_5181.JPG
  DSC_5181.JPG
 • DSC_5187.JPG
  DSC_5187.JPG
 • DSC_5247.JPG
  DSC_5247.JPG
 • DSC_5250.JPG
  DSC_5250.JPG
 • DSC_5273.JPG
  DSC_5273.JPG
 • DSC_5296.JPG
  DSC_5296.JPG
 • DSC_5305 3.jpg
  DSC_5305 3.jpg
 • DSC_5327.JPG
  DSC_5327.JPG
 • DSC_5350.JPG
  DSC_5350.JPG
 • DSC_5353.JPG
  DSC_5353.JPG
 • DSC_5360.JPG
  DSC_5360.JPG
 • DSC_5221.JPG
  DSC_5221.JPG
 • DSC_5328.JPG
  DSC_5328.JPG
 • DSC_5335.JPG
  DSC_5335.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 17/07/2017