เกษตรสุโขทัยและอ.ศรีสัชฯ ตรวจติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ้อย

       วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นายเนตร สมบัติ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนายสาธิต วิสุทธิพันธุ์ เกษตรอำเภอศรีสัชนาลัย ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นางพันทิพย์ นิมิตร เกษตรกรตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยและติดตามโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตอัอยโรงงาน ตามแผนปฎิบัติราชการจังหวัดสุโขทัย ปี 2560 ณ หมู่ 7 และหมู่ 8 ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 31/05/2560