สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการผลผลิตข้าว

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่(ข้าว) เรื่อง การบริหารจัดการผลผลิตข้าว โดยมีหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยจัดการประชุม ณ. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายวุฒิฉัตร เสนีวงค์ ณ อยุธยา เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 08/06/2560