สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น สรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยงกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร” โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น  พบปะ ให้กำลังใจ และรับฟังการนำเสนอผลที่ได้จากเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยงกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร” โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชไร่ จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรและสนับสนุนเงินรางวัลการประกวด MASCOT ดีเด่นครั้งนี้ด้วย

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 12/06/2560