-สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มยุวเกษตรกร และที่ปรึกษากลุ่ม ยุวเกษตรกร ระดับจังหวัด ปี 2560

     

วันที่ 12 มิถุนายน 2560  สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มยุวเกษตรกร และที่ปรึกษากลุ่ม ยุวเกษตรกร ระดับจังหวัด ปี 2560 ณ. ห้องประชุมโรงแรมพิชชาพรเฮ้าท์ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี  นายวุฒิฉัตร เสนีวงค์ ณ อยุธยา เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทั้งนี้ มียุวเกษตรกร และที่ปรึกษายุวเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 30 ราย จาก 6 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 2.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21  3.โรงเรียน ตชด.บ้านแม่ลางิ้ว 4.โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง  5.โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 6.โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ  เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกร และเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มยุวเกษตรกร และที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับจังหวัด

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 12/06/2560