สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรม

        อังคารที่ 13 มิ.ย.60 สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย นำโดย นายชัยยันต์ อภิวงค์งาม กษอ.สบเมย และทีมงาน จัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรม  " จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรเชื่องโยงการตลาด "(แปลงเตรียมความพร้อมกาแฟ 2560)  ณ   บ้านเลโค๊ะ หมู่ 1 ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เกษตรกรเข้าร่วมอบรม 25 ราย พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมแปลงพืชที่ปลูกในชุมชน ของดีที่เลโค๊ะ ได้แก่ กาแฟ ทุเรียน เงาะ และบุก 

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 13/06/2560