ร่วมงานหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.

15 มิ.ย.60 สำนักเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยการนำของท่านเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (นายธีรศักดิ์ แดงน้อย) ร่วมออกนิทรรศการ และร่วมงานหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านปอภาร ตำบลปอภาร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 15/06/2560