ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ)

นายสุภาพ นุกูลกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอตะกั่วป่า มอบหมายให้ นางสาวอนุสรา จำปาดวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสาน แบบครอบคลุมพื้นที่ ในพื้นที่ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา  โดยการปล่อยแตนเบียนบราคอนจำนวน 5,000 ตัว พื้นที่การระบาด 20 ไร่ ของเกษตรกรจำนวน 2 รายคือ นายเชาว์ เชาวนะ พิกัด 47P X 419735 Y 982912  และแปลงของ นายมนัส ตาดำ พิกัด 47P X 419320 Y 987631 พร้อมทั้งแนะนำให้เกษตรกรตัดทางใบที่ถูกหนอนหัวดำลงทำลายมาเผาทำลายเพื่อเป็นการตัดวงจรชีวิตของหนอนหัวดำมะพร้าว

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 20/06/2560