สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนตรวจเยี่ยมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

     วันที่ 22 มิ.ย.2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง ได้พาคณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อประกวดกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่กิจกรรม ประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 23/06/2560