สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนตรวจเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

    วันที่ 23 มิ.ย.2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย ได้พาคณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อประกวดกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปพริกกะเหรี่ยงบ้านแม่ลามา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 24/06/2560