เกษตรอำเภอบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่นร่วมโครงการคลองสวยน้ำใส กำจัดวัชพืช

เวลา 08.30 น.  นายธงชัย  สอดแสวง  เกษตรอำเภอบ้านแฮด  ร่วมโครงการคลองสวยน้ำใส กำจัดวัชพืช

บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแซง  ผู้เข้าร่วมงานจำนวน 100 คน โดยมีนายปรีดา  สุขใจ นายอำเภอบ้านแฮด

เป็นประธานเปิดงาน

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 28/06/2560