ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว(หนอนหัวดำมะพร้าว) โดยิวธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ ปี 2560

นางกัลยา เจริญทรัพย์ เกษตรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ กลุ่มอารักขาพืช  หัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว(หนอนหัวดำมะพร้าว) โดยิวธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ ปี 2560 พร้อมทั้งปล่อยแตนเบียนบราคอน ในพื้นที่ระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว จำนวน 36000 ตัว ณ แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18 เมษายน 2560 

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 19/04/2560