จัดประชุม มอบนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางกัลยา เจริญทรัพย์ รักษาราชการเกษตรกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และหัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ 1,2,4 จัดประชุม มอบนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเชื่อมโยงงานตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยกกระดาษ A4  การพัฒนาด้านบุคคลากร และระบบส่งเสริมการเกษตร(training and Visit System) ในวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 19/04/2560