เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้

วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ นายสมคิด คำมา หัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ ๔ มอบหมายให้นางสุวรรณา จงกมลวิวัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ ซึ่งมีพื้นที่ๆปลูกพืชผสมผสานหลายชนิดเป็นการใช้พื้นที่อย่างมีประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้อย่างคุ้มค่าโดยใช้พื้นที่ปลูกไม้ผลหลายชนิด เช่น กระท้อน มะม่วง มะนาว มะขามป้อมรวมทั้งข้าวโพดหวานในพื้นที่ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 19/04/2560