งาน 12 ทศวรรษแห่งภักดี 120 ปี เมืองทับปุดและงานพังงาตามรอยพ่อ......พอเพียง

 นายไพบูลย์  ทองสุข  เกษตรอำเภอทับปุด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ร่วมกิจกรรมงาน 12 ทศวรรษแห่งภักดี  120 ปี 
เมืองทับปุดและงานพังงาตามรอยพ่อ......พอเพียง ระหว่างวันที่ 19-28  เมษายน 2560 ณ สนามที่ว่าการอำเภอทับปุด  
จังหวัดพังงา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  อนุรักษ์ศิลปกรรมวัฒนธรรมประเพณีประจำท้องถิ่น  ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีเมืองทับปุด ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้และอาชีพแก่ประชาชน  กิจกรรมภายในงาน วันนี้ประกอบด้วย 
การประกวดผลผลิตทางการเกษตร “บ้านฉันมีดี วิถีเกษตรกรรม” การประกวดปาล์มน้ำมัน และผักในกระถาง  โดยมี 
นายเชาวรัตน์  ทองญวณ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์สารสนเทศ และนายชูศักดิ์  วณิชวัฒนกุล  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา  ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดดังกล่าว  กิจกรรมประกวดออกร้านของดี 6 ตำบล “ทับปุดในจินตนาการ จากวันวานถึงวันนี้” ประกวดขนมพื้นบ้าน “ขนมในตำนาน สืบสานความภาคภูมิใจ” (ข้าวหลาม  ข้าวต้มมัด  ขนมขี้มอดโบราณ)  พิกัด 47P X 460354 Y 941351

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 21/04/2560