อบรมการเลี้ยงชันโรง

 นายสุภาพ นุกูลกิจ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอตะกั่วป่า มอบหมายให้ นางสาวอนุสรา จำปาดวง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเลี้ยงชันโรง ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจเลี้ยงชันโรงเป็นอาชีพเสริม ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา มีเกษตรกร  เข้าร่วมจำนวน 15 ราย และเกษตรกรมีความสนใจที่จะนำไปปฏิบัติจริงเพื่อเป็นอาชีพเสริมต่อไป

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 21/04/2560