ถ่ายทำรายการ “ตะลอนครัวทั่วไทย” เรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากลูกชก พืชเศรษฐกิจ บ้านบางเตยใต้”

 นางสาวิตรี  เกษมศรี  เกษตรอำเภอเมืองพังงา  พร้อมด้วย นายเดโชปถัมภ์  เดชวรวิทย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกิจกรรมถ่ายทำรายการ       “ตะลอนครัวทั่วไทย” เรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากลูกชก พืชเศรษฐกิจ บ้านบางเตยใต้” มีกิจกรรม การแปรรูปน้ำตาลชก  เป็นน้ำตาลแว่น  น้ำตาลผง และแกงส้ม     ลูกชก โดยสถานีโทรทัศน์ ช่อง Thai PBS  ณ บ้านของ นางเชื้อ  สมประกอบ  หมู่ที่ 7 ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา พิกัด X 450884    Y 933509

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 21/04/2560