วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ หน่วยงานภาคี อาทิ กรมหม่อนไหม กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง จัดงานเสวนา “รวมพลังแปลงใหญ่ สร้างเครือข่ายเข้มแข็ง” แสดงศักยภาพการบูรณาการการทำงานและระบบฐานข้อมูลแปลงใหญ่ที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ต่อเกษตรกร และชมสินค้าจาก 10 กลุ่มสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ฟณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

รวมพลังแปลงใหญ่ สร้างเครือข่ายเข้มแข็ง
...........
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ หน่วยงานภาคี อาทิ กรมหม่อนไหม กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง จัดงานเสวนา “รวมพลังแปลงใหญ่ สร้างเครือข่ายเข้มแข็ง” แสดงศักยภาพการบูรณาการการทำงานและระบบฐานข้อมูลแปลงใหญ่ที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ต่อเกษตรกร และชมสินค้าจาก 10 กลุ่มสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ฟณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

  • 67618665_1270025796508713_4320751560930885632_n.jpg
  • 67918798_1270025499842076_7492009877330460672_n.jpg
  • 68340973_1270025679842058_5036650646997041152_n.jpg
  • 68358248_1270025519842074_1434617989960826880_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019