ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เดินทางตรวจเยี่ยม ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม

 ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เดินทางตรวจเยี่ยม ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง และเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ อีกทั้งเป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหลักสูตรการปลูกพืชหลากหลาย และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้ผู้เข้ารับการอบรม

  • DSC_2398.JPG
  • DSC_2407.JPG
  • DSC_2409.JPG
  • DSC_2414.JPG
  • DSC_2425.JPG
  • DSC_2434.JPG
  • DSC_2457.JPG
  • DSC_2466.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 09/07/2018