• ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔๐ ประจำวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ โรคขอบใบแห้ง
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๙ ประจำวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ พืชตระกูลกระหล่ำ
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๘ ประจำวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๗ ประจำวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ โรครากขาวยางพารา
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๖ ประจำวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๕ ประจำวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ โรคไหม้ข้าว
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๔ ประจำวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ โรครากปมมันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๓ ประจำวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ เพลี้ยกระโดดหลังขาว
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๒ ประจำวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๑ ประจำวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ โรคไหม้ข้าว
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๐ ประจำวันที่ ๒กันยายน ๒๕๕๗ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒๙ ประจำวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ โรคขอบใบแห้ง

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗

ดูทั้งหมด

สินค้าวิสาหกิจชุมชน

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (http://smce.doae.go.th)

ข่าวและบทความเกษตร

อ่านทั้งหมด

รายการโทรทัศน์รู้เพิ่มเติมค่า

วิดีโออื่นๆ

ข่าวเกษตรจากหนังสือพิมพ์

อ่านทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

 • ๑๗
  ธ.ค.
  โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพในการเพาะปลูกของเกษตรกรไทย... อ่านแล้ว 11 คน
 • ธ.ค.
  ประชาสัมพันธ์การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี 2558... อ่านแล้ว 55 คน
 • ธ.ค.
  รับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรไทยกับต่างประเทศ ปี 2558... อ่านแล้ว 76 คน
 • ธ.ค.
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐาน... อ่านแล้ว 253 คน
 • ธ.ค.
  การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กรมส่งเสริมการเกษตร... อ่านแล้ว 64 คน
 • ๒๖
  พ.ย.
  กกจ. แจ้ง รับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร (กรณีพิเศษ)... อ่านแล้ว 40 คน
 • ๒๑
  พ.ย.
  ประกาศการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องสมาชิกค้างชำระเงินสงเคราะห์... อ่านแล้ว 42 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • ๑๗
  ธ.ค.
  สสจ. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและพัฒนา เว็บไซต์ Orchid Net... อ่านแล้ว 7 คน
 • ธ.ค.
  ประกาศสอบราคากรมส่งเสริมการเกษตร เลขที่ กวพ.ส. 2/2558 เรื่องสอบราคาจ้างเหมาผลิตว... อ่านแล้ว 18 คน
 • ธ.ค.
  กวศ. ประกาศสอบราคาจัดจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน... อ่านแล้ว 18 คน
 • ธ.ค.
  กวศ. ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่... อ่านแล้ว 16 คน
 • ธ.ค.
  ประกาศสอบราคากรมส่งเสริมการเกษตร เลขที่ กอป(ซ) 5/2558 และ กอป(ซ) 6/2558... อ่านแล้ว 18 คน
 • ธ.ค.
  รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคา ของโครงก... อ่านแล้ว 15 คน
 • ธ.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เลขที่ อ.3/2558 เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเ... อ่านแล้ว 17 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

 • พ.ย.
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ แ... อ่านแล้ว 240 คน
 • ๒๘
  ต.ค.
  กองแผนงาน แจ้ง เรื่อง การสรรหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติงานตำแหน่ง National Flood E... อ่านแล้ว 496 คน
 • ๒o
  มิ.ย.
  สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท... อ่านแล้ว 1105 คน
 • ๑๙
  มิ.ย.
  กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญ... อ่านแล้ว 330 คน
 • มิ.ย.
  กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินควา... อ่านแล้ว 437 คน
 • ๒๙
  พ.ค.
  กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานร... อ่านแล้ว 674 คน
 • ๒๗
  พ.ค.
  ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็... อ่านแล้ว 1398 คน
อ่านทั้งหมด

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรส่วนภูมิภาค

 •  
  ••5 ธันวาคม 2557 นายปรีชาญาณ ศรีตะชัย เกษตรอำเภอดอนมดแดง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอดอนม...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  •• 25 พฤศจิกายน 2557 นางอัจฉรา มโนวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอน...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  •• 21 พฤศจิกายน 2557 นางอัจฉรา มโนวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอน...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  ••2 ธันวาคม 2557 นายประพันธ์ จันทร์ชุ่ม นายอำเภอดอนมดแดง มอบกระเป๋าชุดปฏิบัติการอารักขาพืช แก่นางจ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นายทิน รั้งกลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทนเกษตรอำเภอ โขงเจียม ร่วมงานโครงการ...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมายร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ได้จ...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ช่วงเวลา เวลา 08. 00 – 10.00 น. นาย มนิตย์ สอพิมาย เกษตรอำเภอพิมาย ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 นายสุพรรณ อุดมมา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานสำนักงาน เกษตรอำเ...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  นางรัชดา ยอดศรีเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับผู้นำและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านวัดผลผลิตมันสำป...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นางสาวอ้อยอารี สุดาจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านสัญจรตำบลโนนโหนน เมื่...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  นางสาวอ้อยอารี สุดาจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านสัญจรตำบลโนนโหนน เมื่...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นางนางสุรีย์รัตน์ ชารีแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บร...
  เปิดแล้ว - ครั้ง