สินค้ากลุ่มสหกรณ์ สินค้าวิสาหกิจชุมชน
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๙ ประจำวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ด้วงหนวดยาว(อ้อย)
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๘ ประจำวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แมลงบั่ว
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๗ ประจำวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ โรครากขาวยางพารา
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๖ ประจำวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ โรคราแป้งเงาะ (ภาคตะวันออก)
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๕ ประจำวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ หนอนเจาะขั้วผลลำไยและลิ้นจี่
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๔ ประจำวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ เพลี้ยไฟมังคุด (ภาคใต้)
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๓ ประจำวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ หนอนเจาะผลทุเรียน
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๒ ประจำวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ หนอนเจาะขั้วผลเงาะ
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๑ ประจำวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ หนู
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๐ ประจำวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๙ ประจำวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ หนอนใยผัก
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๘ ประจำวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ โรคไหม้ข้าว

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ดูทั้งหมด

สินค้าวิสาหกิจชุมชน

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (http://smce.doae.go.th)

ข่าวและบทความเกษตร

อ่านทั้งหมด

รายการโทรทัศน์รู้เพิ่มเติมค่า

วิดีโออื่นๆ

ข่าวเกษตรจากหนังสือพิมพ์

อ่านทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

 • ๒o
  พ.ค.
  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของไทย... อ่านแล้ว 10 คน
 • ๑๙
  พ.ค.
  โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัยกับ JIRCAS... อ่านแล้ว 8 คน
 • ๑๒
  พ.ค.
  นิทรรศการ International Oatari Agricultural Exhibition ครั้งที่ 4... อ่านแล้ว 17 คน
 • พ.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ/กิจกรรมจ... อ่านแล้ว 30 คน
 • พ.ค.
  โครงการประชาสัมพันธ์ผลไม้ในงานเทศกาลไทย ในประเทศญี่ปุ่น... อ่านแล้ว 37 คน
 • พ.ค.
  การจัดงานส่งเสริมผลไม้ไทยก้าวไกลในอาเซียน ปี 2558 ภายในงาน Thailand Week 2015 ณ ... อ่านแล้ว 26 คน
 • พ.ค.
  ขอเชิญร่วมงาน Expo Veneto ซึ่งจะจัดในช่วงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ๒๕๕๕๘ ณ ประเทศอิต... อ่านแล้ว 24 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • ๒๖
  พ.ค.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ ในงานเทศกา...
 • พ.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาสำรวจข้อมูลแหล่งผลิตกล... อ่านแล้ว 18 คน
 • พ.ค.
  การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำ... อ่านแล้ว 15 คน
 • พ.ค.
  ประกวดราคาจ้างเหมาสำรวจข้อมูลแหล่งผลิตกล้วยไม้คุณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ... อ่านแล้ว 15 คน
 • พ.ค.
  ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ ในงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับและปลาสว... อ่านแล้ว 25 คน
 • พ.ค.
  ราคากลางจ้างเหมาจัดงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ ในงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยง... อ่านแล้ว 11 คน
 • พ.ค.
  จ้างเหมาจัดงานโครงการวันเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2558/2559... อ่านแล้ว 20 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

 • ๒๓
  มี.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 20 มี.ค. 58 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร... อ่านแล้ว 5952 คน
 • ๑๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 279 คน
 • ๑๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 128 คน
 • ๑๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 124 คน
 • ๑๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 100 คน
 • พ.ย.
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ แ... อ่านแล้ว 410 คน
 • ๒๘
  ต.ค.
  กองแผนงาน แจ้ง เรื่อง การสรรหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติงานตำแหน่ง National Flood E... อ่านแล้ว 753 คน
อ่านทั้งหมด

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรส่วนภูมิภาค

 •  
  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัยร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอฯจัดอบรมเกษตรกร โครง...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  นายอนุสรณ์ ฉมารัตน์ เกษตรอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคง ร...
  เปิดแล้ว 5 ครั้ง
 •  
  26 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์ชาย พรหมเรนทร์ เกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น มาร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการใช้งานโครงก...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  นางสาวณัฐกิตติ์ ศรีสง่า เกษตรอำเภอบุณฑริก ทำพิธีรับมอบปัจจัยการผลิต ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเก...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  นายดนัย ทองงอก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จากสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีมาตรวจรับปัจจ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นางสาวณัฐกิตติ์ ศรีสง่า เกษตรอำเภอบุณฑริก จัดประชุมประจำเดือน(DM) เพื่อปรึกษาหารือในการปฏิบัติราช...
  เปิดแล้ว 2 ครั้ง
 •  
  สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริกประกาศปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกรนำโดยนางสาวณัฐกิตติ์ ศรีสง่า เกษตรอำเภอบุ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นางสาวณัฐกิตติ์ ศรีสง่า เกษตรอำเภอบุณฑริก จัดพิธีลงนามสัญญายืมเงินโครงการเสริมรายได้และพัฒนาการเกษ...
  เปิดแล้ว 2 ครั้ง
 •  
  นางสาวณัฐกิตติ์ ศรีสง่า เกษตรอำเภอบุณฑริก เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร ในการบริการประชาชน เมื่อว...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นางสาวณัฐกิตติ์ ศรีสง่า เกษตรอำเภอบุณฑริก เข้าร่วมการประชุมสัมมนาโครงการจัดตั้งและสร้าง เครือข่ายส...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นางสาวณัฐกิตติ์ ศรีสง่า เกษตรอำเภอบุณฑริก ร่วมกับนายนิยม นาคูณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง