สินค้ากลุ่มสหกรณ์ สินค้าวิสาหกิจชุมชน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓๒ ประจำวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓๑ ประจำวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ หนอนกระทู้กล้า (Cutworm)
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓๐ ประจำวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ มวนลำไย (แมงแกง)
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒๙ ประจำวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒๘ ประจำวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โรคยอดเน่า ต้นเน่าสับปะรด
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒๖ ประจำวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โรคแคงเกอร์มะนาว
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒๕ ประจำวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ราแป้งเงาะ
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒๔ ประจำวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพลี้ยไฟมังคุด
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒๓ ประจำวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ โรครากเน่าโคนเน่า (ไม้ผล)
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒๒ ประจำวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒๑ ประจำวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ไรแดงศัตรูมันสำปะหลัง
 • ปีที่๑๔ ฉบับที่ ๒๐ ประจำวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ หนอนเจาะผลทุเรียน

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การะบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันทีี่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙

ดูทั้งหมด

สินค้าวิสาหกิจชุมชน

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (http://smce.doae.go.th)

ข่าวและบทความเกษตร

อ่านทั้งหมด

รายการโทรทัศน์รู้เพิ่มเติมค่า

วิดีโออื่นๆ

ข่าวเกษตรจากหนังสือพิมพ์

อ่านทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

 • ๒๑
  มิ.ย.
  วีดิทัศน์แนะนำกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ... อ่านแล้ว 12 คน
 • ๒๑
  มิ.ย.
  การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน... อ่านแล้ว 4 คน
 • ๑๔
  มิ.ย.
  ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ... อ่านแล้ว 6 คน
 • ๓o
  พ.ค.
  มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมการประกวดของฝากประจำจัง... อ่านแล้ว 13 คน
 • ๑๘
  พ.ค.
  เชิญร่วมบริจาคสมทบทุนและรับเหรียญที่ระลึก "พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์"... อ่านแล้ว 21 คน
 • พ.ค.
  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำป... อ่านแล้ว 34 คน
 • พ.ค.
  มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ "The 2nd Enviro... อ่านแล้ว 9 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • ก.ค.
  การจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุและหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ... อ่านแล้ว 1 คน
 • ก.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษต... อ่านแล้ว 2 คน
 • ๓o
  มิ.ย.
  ราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า OTO... อ่านแล้ว 5 คน
 • ๒๙
  มิ.ย.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน... อ่านแล้ว 4 คน
 • ๒๙
  มิ.ย.
  จ้างพิมพ์คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 จำนวน 1,200... อ่านแล้ว 9 คน
 • ๒๙
  มิ.ย.
  จ้างเหมาจัดทำโครงสร้างนิทรรศการส่วนกลางและตกแต่งโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลการ... อ่านแล้ว 4 คน
 • ๒๑
  มิ.ย.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้... อ่านแล้ว 12 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

 • ๒๘
  เม.ย.
  รับสมัครเจ้าหน้าที่วิชาการ... อ่านแล้ว 712 คน
 • ๑๖
  มี.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการอบร... อ่านแล้ว 259 คน
 • ๒๖
  ต.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว 19 ต.ค. 58 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนั... อ่านแล้ว 2355 คน
 • ๒๖
  ต.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว 19 ต.ค. 58 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต... อ่านแล้ว 1431 คน
 • ก.ย.
  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารสำนักงาน... อ่านแล้ว 243 คน
 • ๒๗
  ก.ค.
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์... อ่านแล้ว 338 คน
 • ๒๔
  ก.ค.
  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการวิจัยการ... อ่านแล้ว 147 คน
อ่านทั้งหมด

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรส่วนภูมิภาค

 •  
  นางกัลยา ชาติดี เกษตรอำเภอดอยสะเก็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ อบรมโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่มีศัก...
  เปิดแล้ว 2 ครั้ง
 •  
  เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวัดขนุนร่วมกับองค์การ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  วันที่ 30 มิถุนายน 2559 นางกัลยา ชาติดี เกษตรอำเภอดอยสะเก็ด มอบหมายให้ นายพรศักดิ์ มณีวรรณ เจ้าพนักง...
  เปิดแล้ว 2 ครั้ง
 •  
  วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรังโดยนายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา ได้ต...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นายเจริญ ผัดยา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพ...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  ประชุม DM...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นายเจริญ ผัดยา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง โดยนายประสาท ทองมากเกษตรอำเภอกันตัง มอบหมายให้ นางสุม...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  1 กรกฎาคม 2559 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมติดตามงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นายเจริญ ผัดยา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพ...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) นายประทีป เอียนเล่ง ผู้อำนวยการ ...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง