สินค้ากลุ่มสหกรณ์ สินค้าวิสาหกิจชุมชน
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๖ ประจำวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๕ ประจำวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ หนอนหัวดำมะพร้าว
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๔ ประจำวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๓ ประจำวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๒ ประจำวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ผีเสื้อมวนหวาน
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๑ ประจำวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ โรคไหม้ข้าว
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๐ ประจำวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ โรคแอนแทรคโนสกล้วยไม้
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓๙ ประจำวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๘ เพลี้ยไก่แจ้
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓๘ ประจำวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ มวนลองกอง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓๗ ประจำวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓๖ ประจำวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓๕ ประจำวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ โรคไหม้ข้าว

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การะบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘

ดูทั้งหมด

สินค้าวิสาหกิจชุมชน

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (http://smce.doae.go.th)

ข่าวและบทความเกษตร

อ่านทั้งหมด

รายการโทรทัศน์รู้เพิ่มเติมค่า

วิดีโออื่นๆ

ข่าวเกษตรจากหนังสือพิมพ์

อ่านทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

 • ๑๖
  พ.ย.
  การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ปั่นเพื่อพ่อ Bike... อ่านแล้ว 18 คน
 • ๑๒
  ต.ค.
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ... อ่านแล้ว 23 คน
 • ต.ค.
  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีท... อ่านแล้ว 99 คน
 • ต.ค.
  ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคสิ่งของจำเป็นให้กับนักเรียนผู้ยากไร้ในชนบทในโอกาสครบรอบวันส... อ่านแล้ว 11 คน
 • ต.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุด... อ่านแล้ว 123 คน
 • ๒๙
  ก.ย.
  ขอประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภู... อ่านแล้ว 7 คน
 • ๒๕
  ก.ย.
  ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด... อ่านแล้ว 110 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • ๒๗
  พ.ย.
  การจัดซื้อ จัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลางและประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง สอ... อ่านแล้ว 4 คน
 • ๒๖
  พ.ย.
  ประกาศกำหนดราคากลางในการจัดซื้อรถดดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน... อ่านแล้ว 6 คน
 • ๒๖
  พ.ย.
  ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คันด้วยวิธีประกวดราค... อ่านแล้ว 4 คน
 • ๒o
  พ.ย.
  ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบ จำนวน 5 ระบบ... อ่านแล้ว 9 คน
 • ๑๙
  พ.ย.
  ปรับปรุงร่างขอบเขตของงาน คุณลักษณะเฉพาะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการจัดซื้อครุ... อ่านแล้ว 5 คน
 • ๑๙
  พ.ย.
  ปรับปรุงเอกสารประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แ... อ่านแล้ว 4 คน
 • ๑๙
  พ.ย.
  ปรับปรุงร่างประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ... อ่านแล้ว 2 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

 • ๒๖
  ต.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว 19 ต.ค. 58 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนั... อ่านแล้ว 1292 คน
 • ๒๖
  ต.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว 19 ต.ค. 58 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต... อ่านแล้ว 685 คน
 • ก.ย.
  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารสำนักงาน... อ่านแล้ว 196 คน
 • ๒๗
  ก.ค.
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์... อ่านแล้ว 239 คน
 • ๒๔
  ก.ค.
  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการวิจัยการ... อ่านแล้ว 89 คน
 • ๑๕
  มิ.ย.
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า... อ่านแล้ว 151 คน
 • ๒๓
  มี.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 20 มี.ค. 58 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร... อ่านแล้ว 7851 คน
อ่านทั้งหมด

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรส่วนภูมิภาค

 •  
  นายมานะ บุญระมี เกษตรจังหวัดนครพนม ได้เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้จัดทำแปลงเรียนรู้และเจ้...
  เปิดแล้ว 4 ครั้ง
 •  
  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 นายอุดร วงศ์ใหญ่ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และสำน...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2558 เจ้าหน้าที่จากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มอารักขาพืช สำนัก...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ส.ป.ก.กระบี่ ร่วมกับ ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช และ ส.ป.ก.สงขลา ขอความอนุเครา...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายสมชาย บริพันธุ์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  มื่อวันที่ 27 พ.ย. 58 นายสมถวิล ขัดสาร ผอ.ศสพ.ชร. ได้มอบหมายให้ นางพวงเพ็ญ เจริญสุข เจ้าพนักงานเคหกิ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียง...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียง...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  วันที่ 24 พ.ย. 58 นายสมถวิล ขัดสาร ผอ.ศสพ.ชร มอบหมายให้นายนิพนธ์ คีรีแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  วันที่ 23 พ.ย. 58 นายสมถวิล ขัดสาร ผอ.ศสพ.ชร มอบหมายให้นายนิพนธ์ คีรีแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  อำเภอเมืองภูเก็ต : ประชุมกลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัย...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  วันที่ 21 พฤศจิการยน 2558 ผอ.สมถวิล ขัดสาร ผอ.ศสพ.ชร ได้ร่วมถวายปัจจัยร่วมกฐินสามัคคีบารมีพระเจ้าทัน...
  เปิดแล้ว - ครั้ง