• ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

  • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๘ ประจำวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล อ่านเพิ่มเติม
  • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๗ ประจำวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ โรครากขาวยางพารา อ่านเพิ่มเติม
  • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๖ ประจำวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล อ่านเพิ่มเติม
  • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๔ ประจำวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ โรครากปมมันสำปะหลัง อ่านเพิ่มเติม
  • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๓ ประจำวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ เพลี้ยกระโดดหลังขาว อ่านเพิ่มเติม
  • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๒ ประจำวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล อ่านเพิ่มเติม
  • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๐ ประจำวันที่ ๒กันยายน ๒๕๕๗ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล อ่านเพิ่มเติม
  • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒๘ ประจำวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ โรครากขาวยางพารา อ่านเพิ่มเติม
  • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒๗ ประจำวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล อ่านเพิ่มเติม
 • ดูทั้งหมด

สถานการณ์ระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

  • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ อ่านเพิ่มเติม
  • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ อ่านเพิ่มเติม
  • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ อ่านเพิ่มเติม
  • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ อ่านเพิ่มเติม
  • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ อ่านเพิ่มเติม
  • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ อ่านเพิ่มเติม
  • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ อ่านเพิ่มเติม
  • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ อ่านเพิ่มเติม
  • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ อ่านเพิ่มเติม
  • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ อ่านเพิ่มเติม
  • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ อ่านเพิ่มเติม
  • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ อ่านเพิ่มเติม
 • ดูทั้งหมด

สถานการณ์ระบาดศัตรูมะพร้าว

สถานการณ์ระบาดศัตรูข้าว


ดูทั้งหมด

สินค้าวิสาหกิจชุมชน


สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (http://smce.doae.go.th)


ข่าวและบทความเกษตร

อ่านทั้งหมด

รายการโทรทัศน์รู้เพิ่มเติมค่า

วิดีโออื่นๆ

ข่าวเกษตรจากหนังสือพิมพ์

อ่านทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

 • ๒๖
  พ.ย.
  กกจ. แจ้ง รับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร (กรณีพิเศษ)... อ่านแล้ว 2 คน
 • ๒๑
  พ.ย.
  ประกาศการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องสมาชิกค้างชำระเงินสงเคราะห์... อ่านแล้ว 21 คน
 • ๒๑
  พ.ย.
  งานตลาดเกษตรกรและงานตลาดนัดวิสาหกิจชุมชน... อ่านแล้ว 21 คน
 • พ.ย.
  สป.กษ แจ้ง การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2558... อ่านแล้ว 68 คน
 • พ.ย.
  ประชาสัมพันธ์การจัดงาน 8 th Siam Paragon Bangkok Royal Orchid Paradise 2014... อ่านแล้ว 30 คน
 • ๑๙
  ก.ย.
  สพก. แจ้ง การรับสมัครเยาวชนเกษตรเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและ... อ่านแล้ว 109 คน
 • ก.ย.
  กำหนดการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรและวิสาหกิจชุมชน การประชุมสัมมนา และการแข่งข... อ่านแล้ว 77 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • ๒๕
  พ.ย.
  สพท. แจ้ง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำ... อ่านแล้ว 9 คน
 • ๒๑
  พ.ย.
  ประกาศสอบราคากรมส่งเสริมการเกษตร เลยที่ กอป(ช)4/2558 เรื่องการสอบราคาจัดซื้อที่... อ่านแล้ว 6 คน
 • ๒๑
  พ.ย.
  ประกาศสอบราคากรมส่งเสริมการเกษตร เลยที่ กอป(จ)3/2558 เรื่องการสอบราคาจ้างเหมาบร... อ่านแล้ว 5 คน
 • ๒๑
  พ.ย.
  ประกาศสอบราคากรมส่งเสริมการเกษตร เลยที่ กอป(ช)2/2558 เรื่องการสอบราคาจัดซื้อวัส... อ่านแล้ว 4 คน
 • ๒๑
  พ.ย.
  ประกาศสอบราคากรมส่งเสริมการเกษตร เลยที่ กอป(จ)1/2558 เรื่องการสอบราคาจ้างซ่อมคร...
 • ๒๑
  พ.ย.
  ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ... อ่านแล้ว 4 คน
 • ๒๑
  พ.ย.
  ประกาศประกวดราคากลางซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ... อ่านแล้ว 2 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

 • พ.ย.
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ แ... อ่านแล้ว 151 คน
 • ๒๘
  ต.ค.
  กองแผนงาน แจ้ง เรื่อง การสรรหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติงานตำแหน่ง National Flood E... อ่านแล้ว 434 คน
 • ๒o
  มิ.ย.
  สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท... อ่านแล้ว 1051 คน
 • ๑๙
  มิ.ย.
  กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญ... อ่านแล้ว 268 คน
 • มิ.ย.
  กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินควา... อ่านแล้ว 398 คน
 • ๒๙
  พ.ค.
  กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานร... อ่านแล้ว 650 คน
 • ๒๗
  พ.ค.
  ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็... อ่านแล้ว 1124 คน
อ่านทั้งหมด

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรส่วนภูมิภาค

 •  
  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 นางสาวคมคาย ผู้แส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษต...
  เปิดแล้ว 6 ครั้ง
 •  
  สำนักงานเกษตรอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ร่าวมกับ ธกส. และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ทำพิธีมอบเงิ...
  เปิดแล้ว 4 ครั้ง
 •  
  ทุกวันศุกร์ เกษตรจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย จากเกษตรกรผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโ...
  เปิดแล้ว 10 ครั้ง
 •  
  นายชูเกียรติ ประสิทธิ์ เกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้ นางสาวสุทาทิพย์ ชมอินทร์ นักวิชาการส่งเสริม...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นายชูเกียรติ ประสิทธิ์ เกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้ นางสาวสุทาทิพย์ ชมอินทร์ นักวิชาการส่งเสริม...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  นายชูเกียรติ ประสิทธิ์ เกษตรอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง มอบหมายให้ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอละอ...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  นายชูเกียรติ ประสิทธิ์ เกษตรอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให...
  เปิดแล้ว 4 ครั้ง
 •  
  นายชูเกียรติ ประสิทธิ์ เกษตรอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง มอบหมายให้ นางสาววรุณย์พันธ์ บัวสงค์ นักวิชากา...
  เปิดแล้ว 3 ครั้ง
 •  
  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้เข้าตรวจสอบโครงการมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย (ช่วย...
  เปิดแล้ว 20 ครั้ง
 •  
  นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart...
  เปิดแล้ว 5 ครั้ง
 •  
  จังหวัดอ่างทอง เปิดโรงเรียนเกษตรกรทำนา ในพระราชดำริ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า...
  เปิดแล้ว 6 ครั้ง
 •  
  นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง ร่วมเปิดตลาดเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง (Famer Market) เมื่อวัน...
  เปิดแล้ว 5 ครั้ง