สินค้ากลุ่มสหกรณ์ สินค้าวิสาหกิจชุมชน
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔๐ ประจำวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ โรคขอบใบแห้ง
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๙ ประจำวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ พืชตระกูลกระหล่ำ
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๘ ประจำวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๗ ประจำวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ โรครากขาวยางพารา
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๖ ประจำวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๕ ประจำวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ โรคไหม้ข้าว
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๔ ประจำวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ โรครากปมมันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๓ ประจำวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ เพลี้ยกระโดดหลังขาว
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๒ ประจำวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๑ ประจำวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ โรคไหม้ข้าว
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๐ ประจำวันที่ ๒กันยายน ๒๕๕๗ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒๙ ประจำวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ โรคขอบใบแห้ง

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

ดูทั้งหมด

สินค้าวิสาหกิจชุมชน

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (http://smce.doae.go.th)

ข่าวและบทความเกษตร

อ่านทั้งหมด

รายการโทรทัศน์รู้เพิ่มเติมค่า

วิดีโออื่นๆ

ข่าวเกษตรจากหนังสือพิมพ์

อ่านทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

 • ๒๗
  ม.ค.
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้)... อ่านแล้ว 18 คน
 • ๒๗
  ม.ค.
  การเปิดรับสมัครตำแหน่งของเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมอาเซียน... อ่านแล้ว 4 คน
 • ๒๑
  ม.ค.
  ประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2558 วันที่ 23 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 255... อ่านแล้ว 18 คน
 • ๑๖
  ม.ค.
  ขยายเวลาการประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประยุกต์ กรมส่งเสริมการเกษตร... อ่านแล้ว 38 คน
 • ๑๔
  ม.ค.
  E-book ปราชญ์เกษตร 72 ปี... อ่านแล้ว 16 คน
 • ม.ค.
  เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Q Program Talk 2015... อ่านแล้ว 30 คน
 • ม.ค.
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า... อ่านแล้ว 20 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • ๒๖
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 18 คน
 • ๒๖
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 8 คน
 • ๒๓
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้... อ่านแล้ว 7 คน
 • ๒๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้... อ่านแล้ว 12 คน
 • ๒๑
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้... อ่านแล้ว 8 คน
 • ๒๑
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้... อ่านแล้ว 5 คน
 • ๑๙
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ/กิจกรรมจ... อ่านแล้ว 16 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

 • ๑๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 44 คน
 • ๑๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 17 คน
 • ๑๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 13 คน
 • ๑๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 11 คน
 • พ.ย.
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ แ... อ่านแล้ว 280 คน
 • ๒๘
  ต.ค.
  กองแผนงาน แจ้ง เรื่อง การสรรหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติงานตำแหน่ง National Flood E... อ่านแล้ว 531 คน
 • ๒o
  มิ.ย.
  สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท... อ่านแล้ว 1186 คน
อ่านทั้งหมด

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรส่วนภูมิภาค

 •  
  นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 นางสมคิด อิสสระ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จั...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นายธีระวัฒน์ บุษสระเกษ เกษตรอำเภอปักธงชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำ...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  นายธีระวัฒน์ บุษสระเกษ เกษตรอำเภอปักธงชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒน...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  นายธีระวัฒน์ บุษสระเกษ เกษตรอำเภอปักธงชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมงาน "สะแกราชนิทรรศการ ...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  นายธีระวัฒน์ บุษสระเกษ เกษตรอำเภอปักธงชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ร...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  นายธีระวัฒน์ บุษสระเกษ เกษตรอำเภอปักธงชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ นำเกษตรกรจำนวน 200 คน จากต...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  นางวิลาวัลย์ ใจจุลละ, นายเสกสรร ธาตุไพบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายจามร แก้วไต...
  เปิดแล้ว 3 ครั้ง
 •  
  นายธานินทร์ ภูติโส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางวิลาวัลย์ ใจจุลละ นักวิชาการส่งเสริมก...
  เปิดแล้ว 3 ครั้ง
 •  
  นายธานินทร์ ภูติโส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง จัดอบรมศูนย์จัดการด...
  เปิดแล้ว 3 ครั้ง
 •  
  ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอคำม่วง เป็นประธานการประชุมโครงการชดเชยรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ...
  เปิดแล้ว 3 ครั้ง
 •  
  นางประสิทธิ์ วิเศษหวาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนางวิลาวัลย์ ใจจุลละ และนายณัฐกิตติ์ ธาต...
  เปิดแล้ว 3 ครั้ง