สินค้ากลุ่มสหกรณ์ สินค้าวิสาหกิจชุมชน
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑ ประจำวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ การระบาดของแมลงหล่า
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔๐ ประจำวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ โรคขอบใบแห้ง
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๙ ประจำวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ พืชตระกูลกระหล่ำ
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๘ ประจำวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๗ ประจำวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ โรครากขาวยางพารา
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๖ ประจำวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๕ ประจำวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ โรคไหม้ข้าว
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๔ ประจำวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ โรครากปมมันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๓ ประจำวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ เพลี้ยกระโดดหลังขาว
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๒ ประจำวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๑ ประจำวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ โรคไหม้ข้าว
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๐ ประจำวันที่ ๒กันยายน ๒๕๕๗ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

ดูทั้งหมด

สินค้าวิสาหกิจชุมชน

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (http://smce.doae.go.th)

ข่าวและบทความเกษตร

อ่านทั้งหมด

รายการโทรทัศน์รู้เพิ่มเติมค่า

วิดีโออื่นๆ

ข่าวเกษตรจากหนังสือพิมพ์

อ่านทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

 • ๑๙
  มี.ค.
  กพก. ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรไทยกับต... อ่านแล้ว 32 คน
 • ๑๘
  มี.ค.
  ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย 2558 ระหว่างวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2558 ... อ่านแล้ว 36 คน
 • ก.พ.
  ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมประกวดงานประกวดกล้วยไม้ สร้างสรรค์ ในงานแสดงและประกวดกล้วยไม... อ่านแล้ว 127 คน
 • ก.พ.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประยุกต์ ... อ่านแล้ว 317 คน
 • ๒๗
  ม.ค.
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้)... อ่านแล้ว 111 คน
 • ๒๗
  ม.ค.
  การเปิดรับสมัครตำแหน่งของเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมอาเซียน... อ่านแล้ว 117 คน
 • ๒๑
  ม.ค.
  ประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2558 วันที่ 23 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 255... อ่านแล้ว 91 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • ๒๔
  มี.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างออกแบบงานปรับปรุงห้องปฎิบัติงานผู... อ่านแล้ว 9 คน
 • ๒๔
  มี.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง จ้างออกแบบปรับปรุงห้องปฎิบัติงานผู้บริหารกรมส่ง... อ่านแล้ว 3 คน
 • ๑๖
  มี.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ/กิจกรรมจ... อ่านแล้ว 21 คน
 • ๑๖
  มี.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดประกวด... อ่านแล้ว 9 คน
 • ๑๒
  มี.ค.
  ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด... อ่านแล้ว 95 คน
 • ๑๒
  มี.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดจ้างพิ... อ่านแล้ว 15 คน
 • ๑๑
  มี.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อจั... อ่านแล้ว 18 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

 • ๒๓
  มี.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 20 มี.ค. 58 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร... อ่านแล้ว 954 คน
 • ๑๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 249 คน
 • ๑๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 114 คน
 • ๑๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 116 คน
 • ๑๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 91 คน
 • พ.ย.
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ แ... อ่านแล้ว 391 คน
 • ๒๘
  ต.ค.
  กองแผนงาน แจ้ง เรื่อง การสรรหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติงานตำแหน่ง National Flood E... อ่านแล้ว 718 คน
อ่านทั้งหมด

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรส่วนภูมิภาค

 •  
  นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่นร่วมพิธีเปิดงาน...
  เปิดแล้ว 12 ครั้ง
 •  
  เมื่อวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2558 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ โดยน...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง โดยนางสาววันวิสาข์ สุขปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้จัดปร...
  เปิดแล้ว 2 ครั้ง
 •  
  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง โดยนางเพ็ญประภา จันทร์คง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางเพ็ญ...
  เปิดแล้ว 2 ครั้ง
 •  
  จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง โดยนางทวีวรรณ ชำนาญอาสาเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง ติดตามความก้าวหน้า โ...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  เกษตรยะลา ร่วมงานรักษ์ราษฎร์ รักษ์แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  เกษตรจังหวัดยะลา ได้รับรางวัลชมเชย สตรีนักบริหารดีเด่นระดับประเทศ...
  เปิดแล้ว 3 ครั้ง
 •  
  ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ติดตามงาน Farmer market...
  เปิดแล้ว 5 ครั้ง
 •  
  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดยะลา รุกงานประชาสัมพันธ์ จัดถ่ายทอดความรู้การเขียนข่าวเ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  26 มีนาคม 2558 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านตำบลหนองม่วงไข่ ออกสำรวจ/ติดตาม/ประเมินสถานการณ์แมลงวันผลไม้ แล...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด โดยนายพิฑูรย์ จรูญรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ จัดถ่ายทอดความรู้กา...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง