สินค้ากลุ่มสหกรณ์ สินค้าวิสาหกิจชุมชน
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ ประจำวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๔๔๙ หนอนใยผัก
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ ประจำวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ไรแดงศัตรูมันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ ประจำวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ โรคฝักเน่า (มะขามหวาน)
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ ประจำวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕๐ ประจำวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๙ ประจำวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๘ ประจำวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ หนอนกออ้อย
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๗ ประจำวันที่๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ไรแดงศัตรูมันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๖ ประจำวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๕ ประจำวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ หนอนหัวดำมะพร้าว
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๔ ประจำวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๓ ประจำวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ดูทั้งหมด

สินค้าวิสาหกิจชุมชน

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (http://smce.doae.go.th)

ข่าวและบทความเกษตร

อ่านทั้งหมด

รายการโทรทัศน์รู้เพิ่มเติมค่า

วิดีโออื่นๆ

ข่าวเกษตรจากหนังสือพิมพ์

อ่านทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

 • ก.พ.
  คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท ค... อ่านแล้ว 5 คน
 • ก.พ.
  ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว จัดประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ย... อ่านแล้ว 12 คน
 • ๒๗
  ม.ค.
  แจ้งรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. ประจำกรมส่งเส... อ่านแล้ว 58 คน
 • ๒๒
  ม.ค.
  ป.ป.ช. ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น "กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และมาตรา 103" สามารถดา... อ่านแล้ว 25 คน
 • ๑๑
  ม.ค.
  มหาวิทยาลัยเกษตร เชิญ "ปั่นประสานสัมพันธ์เลียบคลองบางเขน" ในโครงการคืนจักรยานสู่... อ่านแล้ว 12 คน
 • ม.ค.
  ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2559 ... อ่านแล้ว 29 คน
 • ม.ค.
  วช. เชิญร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 2-6 ก.พ.59... อ่านแล้ว 24 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • ๑๒
  ก.พ.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน...
 • ก.พ.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพกา... อ่านแล้ว 16 คน
 • ก.พ.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อป... อ่านแล้ว 9 คน
 • ก.พ.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง โครงการผลิตสื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ปี 2... อ่านแล้ว 13 คน
 • ๒๙
  ม.ค.
  ราคากลางจ้างเหมาจัดศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ... อ่านแล้ว 23 คน
 • ๒๙
  ม.ค.
  ประกวดราคาจ้างเหมาจัดศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ... อ่านแล้ว 42 คน
 • ๑๘
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การผลิตจดหมายข่าวส่งเสริมการเกษตร ปี 2559... อ่านแล้ว 19 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

 • ๒๖
  ต.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว 19 ต.ค. 58 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนั... อ่านแล้ว 1745 คน
 • ๒๖
  ต.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว 19 ต.ค. 58 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต... อ่านแล้ว 955 คน
 • ก.ย.
  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารสำนักงาน... อ่านแล้ว 212 คน
 • ๒๗
  ก.ค.
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์... อ่านแล้ว 267 คน
 • ๒๔
  ก.ค.
  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการวิจัยการ... อ่านแล้ว 100 คน
 • ๑๕
  มิ.ย.
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า... อ่านแล้ว 157 คน
 • ๒๓
  มี.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 20 มี.ค. 58 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร... อ่านแล้ว 7957 คน
อ่านทั้งหมด

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรส่วนภูมิภาค

 •  
  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 นายอุดมเดช คนสมบูณณ์ เกษตรจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยกลุ่มอารักขาพืชและกลุ่ม...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 นายคณกร เครือวรรณ นายอำเภอโพนพิสัย เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโน...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกร...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุจิระ สอนสุภาพ เกษตรอำเภอโนนสัง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐น. นายสำคัญ อรทัย นายอำเภอหาดสำราญเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 นายสุรพงษ์ ภักดี เกษตรอำเภอตะพานหิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษต...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  นายโสภณ คงเทียบ เกษตรจังหวัดเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสัมมนาเวทีชาวบ้านโครงการเครือข่ายเฝ้าระวั...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  นายโสภณ คงเทียบ เกษตรจังหวัดเพชรบุรี ตรวจเยี่มและให้กำลังใจการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นายโสภณ คงเทียบ เกษตรจังหวัดเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 นางสมบัติ สุวนานนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ พร้อมด้ว...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 นายประมวล โอบอ้อม รักษาการเกษตรจังหวัดตรัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอาร...
  เปิดแล้ว - ครั้ง