กรมส่งเสริมการเกษตร

1.บัญชีผู้ใช้งานใช้ร่วมกับระบบอัพโหลดดาวน์โหลดไฟล์ของเว็บไซต์หน่วยงาน

2.เพื่อให้ได้การทำงานที่ถูกต้องท่านควรเลือกใช้งานเว็บบราวเซอร์ Google Chrome และ Mozilla Firefox