ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบิรการระบบคลาวด์ เพื่อใช้ประมวลผลระบบโปรแกรมของกรมส่งเสริมการเกษตร จัดเก็บข้อมูล สำรองและกู้คืนระบบ จำนวน 10 เดือน

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 11/10/2561