ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องเผยแพร่แผนการจ้างศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) ประจำปี 2562

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 22/01/2562