-สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมต้อนรับ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีในการติดตามงานโครงการพระราชดำริบ้านยามชายแดน จ.แม่ฮ่องสอน

-

      วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางสาวบุตร์ชล สุวรรณลพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี/ประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะ ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านแม่ส่วยอู ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 07/02/2562