นางสุนิตสา พรหมเดชะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ ดำเนินการถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก ปีงบประมาณ 2562  ณ ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 7 มิ.ย.62

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 07/06/2562