ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การประกวดพริก และผักสวนครัวในกระถาง

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งพริกบางช้างเข้าประกวด ในงาน ประกวดพริก และผักสวนครัวในกระถาง

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 25/01/2562