ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรฯ 62 จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกร และที่ปรึกษายุวเกษตรกร ระดับประเทศ ประจำปี 2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 รายละเอียดตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 11/06/2562