กรมส่งเสริมการเกษตร​ น้อมเกล้าฯ​ ถวาย​อาคาร​เกษตร​สิริ​สุข​ จ.สระแก้ว​ วันนี้ (9 มกราคม 2562) นายสำราญ​ สารา​บรรณ์​ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร​ และคณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายอาคารเกษตรสิริสุข ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย

กรมส่งเสริมการเกษตร​ น้อมเกล้าฯ​ ถวาย​อาคาร​เกษตร​สิริ​สุข​ จ.สระแก้ว​

วันนี้ (9 มกราคม 2562) นายสำราญ​ สารา​บรรณ์​ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร​ และคณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายอาคารเกษตรสิริสุข ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย หมู่ที่ 9 ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร​ เพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ด้านการเกษตรและดำเนินกิจกรรมการเกษตรตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในพระราชดำริ ซึ่งบริเวณโดยรอบอาคารเกษตรสิริสุข เป็นแปลงปลูกพืชผักสวนครัว อาทิ กะหล่ำปลี มะเขือ พริก และผักต่าง ๆ มีโรงเรือนเพาะปลูก อาทิ แตงกวา บวบ น้ำเต้า และสวนขนาดย่อมสำหรับปลูกไม้ผล อาทิ กล้วย และมะม่วง ภายในอาคาร มีจุดรับผลผลิตจากแปลงและสวนมาพักไว้ ก่อนนำเข้าสู่ห้องจัดการผลผลิตเบื้องต้น เพื่อล้างทำความสะอาดผลผลิตสด ก่อนนำเข้าห้องตัดแต่ง เพื่อตัดแต่งและบรรจุลงถุงหรือหีบห่อ โดยผลผลิตบางชนิดหรือบางส่วน อาทิ กล้วย จะนำเข้าสู่ห้องแปรรูป เป็นกล้วยฉาบ แล้วนำเข้าสู่ห้องบรรจุ ทั้งนี้ ผลผลิตทางการเกษตรแบบผลสดและแปรรูป เมื่อบรรจุลงบรรจุภัณฑ์แล้ว จะนำเข้าห้องพักสินค้ารอขนส่งไปจำหน่ายยังร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนต่อไป

 

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 09/01/2562