สินค้ากลุ่มสหกรณ์ สินค้าวิสาหกิจชุมชน
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑ ประจำวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ การระบาดของแมลงหล่า
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔๐ ประจำวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ โรคขอบใบแห้ง
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๙ ประจำวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ พืชตระกูลกระหล่ำ
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๘ ประจำวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๗ ประจำวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ โรครากขาวยางพารา
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๖ ประจำวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๕ ประจำวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ โรคไหม้ข้าว
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๔ ประจำวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ โรครากปมมันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๓ ประจำวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ เพลี้ยกระโดดหลังขาว
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๒ ประจำวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๑ ประจำวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ โรคไหม้ข้าว
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๐ ประจำวันที่ ๒กันยายน ๒๕๕๗ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ดูทั้งหมด

สินค้าวิสาหกิจชุมชน

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (http://smce.doae.go.th)

ข่าวและบทความเกษตร

อ่านทั้งหมด

รายการโทรทัศน์รู้เพิ่มเติมค่า

วิดีโออื่นๆ

ข่าวเกษตรจากหนังสือพิมพ์

อ่านทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

 • ก.พ.
  ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมประกวดงานประกวดกล้วยไม้ สร้างสรรค์ ในงานแสดงและประกวดกล้วยไม... อ่านแล้ว 117 คน
 • ก.พ.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประยุกต์ ... อ่านแล้ว 283 คน
 • ๒๗
  ม.ค.
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้)... อ่านแล้ว 108 คน
 • ๒๗
  ม.ค.
  การเปิดรับสมัครตำแหน่งของเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมอาเซียน... อ่านแล้ว 108 คน
 • ๒๑
  ม.ค.
  ประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2558 วันที่ 23 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 255... อ่านแล้ว 86 คน
 • ๑๖
  ม.ค.
  ขยายเวลาการประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประยุกต์ กรมส่งเสริมการเกษตร... อ่านแล้ว 96 คน
 • ๑๔
  ม.ค.
  E-book ปราชญ์เกษตร 72 ปี... อ่านแล้ว 128 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • ๒๗
  ก.พ.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ/กิจกรรมจ... อ่านแล้ว 19 คน
 • ๒๓
  ก.พ.
  เสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำเข็มพระราชทาน ของที่ระลึก เสื้อยุวเกษตรกร หมวกยุวเ... อ่านแล้ว 16 คน
 • ๒๓
  ก.พ.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 22 คน
 • ๑๗
  ก.พ.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 59 คน
 • ๑๗
  ก.พ.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 56 คน
 • ๑๗
  ก.พ.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 95 คน
 • ๑๓
  ก.พ.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โครงการ/กิจกรรมจั... อ่านแล้ว 75 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

 • ๑๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 189 คน
 • ๑๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 106 คน
 • ๑๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 109 คน
 • ๑๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 87 คน
 • พ.ย.
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ แ... อ่านแล้ว 382 คน
 • ๒๘
  ต.ค.
  กองแผนงาน แจ้ง เรื่อง การสรรหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติงานตำแหน่ง National Flood E... อ่านแล้ว 685 คน
 • ๒o
  มิ.ย.
  สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท... อ่านแล้ว 1348 คน
อ่านทั้งหมด

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรส่วนภูมิภาค

 •  
  วันที่ 6 มีนาคม 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดยนายอำนาจ ปาลาศ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะ ร...
  เปิดแล้ว 2 ครั้ง
 •  
  สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช เชิญคณะกรรมการบริหารโครงการฯระดับอำเภอ พิจารณาโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการ...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  วันที่ 6 มีนาคม 2558 อำเภอศรีสัชนาลัย โดยนายสุชาติ ทีคะสุข นายอำเภอศรีสัชนาลัย ประชุมคณะกรรมการบริ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ร่วมหารือ กับ ร้อย รส.ร.23 ปช.1 ในการดำเนินงานโครงการสร้า...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมร้านค้าทางการเกษตรพร้อมทั้งอุดหนุนผลผลิตทางการเกษตร...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี ร่วมแถลงข่าว ผู้ว่าพบเกษตรกร ประเด็นการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตวันที่ 3 มีนาคม 2558 ณ หมู่ 4 ตำบลศรีชมภูอำเภอโซ่พิสัย ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ นายสมชาย บริพันธุ์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ เรีย...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  นางพิชยารัชต์ ดิฐภักดีคุณานนท์ เกษตรอำเภอบ้านหลวง เปิดการอบรมถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพลำไยแก่กล...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  นางพิชยรัชต์ ดิฐภักดีคุณานนท์ เกษตรอำเภอบ้านหลวง พร้อมคณะ ศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพลำไยและกระบวนการท...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  นายบุญเกื้อ คุณาธารกุล นายอำเภอบ้านหลวง เป็นประธานเปิดการประชุม อบรม สัมมนา โครงการบริหารจัดการเขต...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  นางชีวัน ศิริรัตน์ เกษตรอำเภอทับคล้อ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง