สินค้ากลุ่มสหกรณ์ สินค้าวิสาหกิจชุมชน
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔๓ ประจำวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรคไหม้ข้าว
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔๒ ประจำวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔๑ ประจำวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรคใบขาวอ้อย
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔๐ ประจำวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓๙ ประจำวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรคไหม้ข้าว
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓๘ ประจำวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั๊กแตนไฮโรไกลฟัส
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓๗ ประจำวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ หนอนกินใบสัก (Teak Defoliator)
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓๖ ประจำวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผีเสื้อมวนหวาน (Fruit Piercing Moths)
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓๕ ประจำวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผีเสื้อมวนหวาน (Fruit Piercing Moths)
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓๔ ประจำวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โรคไหม้ข้าว (Rice Blast Disease)
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓๓ ประจำวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั๊กแตนไผ่ (Yellow-spined bamboo locust)
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓๒ ประจำวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การะบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าววันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

ดูทั้งหมด

สินค้าวิสาหกิจชุมชน

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (http://smce.doae.go.th)

ข่าวและบทความเกษตร

อ่านทั้งหมด

รายการโทรทัศน์รู้เพิ่มเติมค่า

วิดีโออื่นๆ

ข่าวเกษตรจากหนังสือพิมพ์

อ่านทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

 • ๑๗
  ส.ค.
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อพิจารณาในการประชุมวิชาการระดับนานา... อ่านแล้ว 7 คน
 • ส.ค.
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดคลิปสั้น “เกษตรกรรมรู้ภัยแล้ง”... อ่านแล้ว 12 คน
 • ส.ค.
  การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการ เ... อ่านแล้ว 31 คน
 • ๒๘
  ก.ค.
  สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติอิหร่านเชิญชวนนักวิจัยร่วมส่งผลงานวิจัย... อ่านแล้ว 10 คน
 • ๑๑
  ก.ค.
  สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 2 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกั... อ่านแล้ว 24 คน
 • ก.ค.
  การศึกษาดูงานภายใต้โครงการความร่วมมือพัฒนาการเชื่อมโยงการวิจัยและการส่งเสริมการผ... อ่านแล้ว 23 คน
 • ก.ค.
  ขอเชิญหน่วยงานร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)... อ่านแล้ว 25 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • ๓o
  ส.ค.
  การจ้างเหมาจัดงานเครือข่ายการตลาดและนวัตกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการสนั...
 • ๒๙
  ส.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ในการจ้างพิมพ์เอกสารสรุปข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเ... อ่านแล้ว 2 คน
 • ๒๙
  ส.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ... อ่านแล้ว 1 คน
 • ๒๙
  ส.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและวัสดุอุปกร...
 • ๒๖
  ส.ค.
  ราคากลางจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพื... อ่านแล้ว 7 คน
 • ๒๓
  ส.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อวัสดุใช้กับเครื่อง... อ่านแล้ว 5 คน
 • ๒๒
  ส.ค.
  จัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อเ... อ่านแล้ว 8 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

 • ๒๖
  ส.ค.
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ... อ่านแล้ว 27 คน
 • ๒๘
  เม.ย.
  รับสมัครเจ้าหน้าที่วิชาการ... อ่านแล้ว 1290 คน
 • ๑๖
  มี.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการอบร... อ่านแล้ว 276 คน
 • ๒๖
  ต.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว 19 ต.ค. 58 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนั... อ่านแล้ว 2461 คน
 • ๒๖
  ต.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว 19 ต.ค. 58 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต... อ่านแล้ว 1591 คน
 • ก.ย.
  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารสำนักงาน... อ่านแล้ว 252 คน
 • ๒๗
  ก.ค.
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์... อ่านแล้ว 370 คน
อ่านทั้งหมด

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรส่วนภูมิภาค

 •  
  วันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. จังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  วันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. จังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  วันที่ 30 สิงหาคม 2559 นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมส...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  วันที่ 29-30 สิงหาคม 2559 นายสินาด อำนักมณี เกษตรอำเภอห้วยยอด มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.โสธร เกิดแก้ว นั...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  30 สิงหาคม 2559 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด จ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  29 สิงหาคม 2559 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวโมเดิร์นไนท์ทีวี ...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  29 l สิงหาคม 2559 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการณ ห้องประชุม...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายสุกิจ มานะแซม เกษตรอำเภอป่าซาง เป็นประธานในการฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์เรียน...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายสุกิจ มานะแซม เกษตรอำเภอป่าซาง มอบหมายให้ นางสาวสายสวาทดิ์ สงวนใจ พร้อมด้ว...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายสุกิจ มานะแซม เกษตรอำเภอป่าซาง มอบหมายให้ นางกาญจนา ดำรักษ์ ร่วมประชุม คณ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  วันที่ 30 สิงหาคม 2559 นายประวิทย์ เตชชีวพงศ์ เกษตรอำเภอเมือง มอบหมายให้ นางสาวนนิดา คุปต์กาญจนากุล ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  nongkhai:ประชุมผ่านระบบ video conference จังหวัดหนองคาย ในการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง