สินค้ากลุ่มสหกรณ์ สินค้าวิสาหกิจชุมชน
กราฟผลการขึ้นทะเบียน
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓๕ ประจำวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผีเสื้อมวนหวาน (Fruit Piercing Moths)
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓๔ ประจำวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โรคไหม้ข้าว (Rice Blast Disease)
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓๓ ประจำวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั๊กแตนไผ่ (Yellow-spined bamboo locust)
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓๒ ประจำวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓๑ ประจำวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ หนอนกระทู้กล้า (Cutworm)
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓๐ ประจำวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ มวนลำไย (แมงแกง)
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒๙ ประจำวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒๘ ประจำวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โรคยอดเน่า ต้นเน่าสับปะรด
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒๖ ประจำวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โรคแคงเกอร์มะนาว
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒๕ ประจำวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ราแป้งเงาะ
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒๔ ประจำวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพลี้ยไฟมังคุด
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒๓ ประจำวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ โรครากเน่าโคนเน่า (ไม้ผล)

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าววันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙

ดูทั้งหมด

สินค้าวิสาหกิจชุมชน

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (http://smce.doae.go.th)

ข่าวและบทความเกษตร

อ่านทั้งหมด

รายการโทรทัศน์รู้เพิ่มเติมค่า

วิดีโออื่นๆ

ข่าวเกษตรจากหนังสือพิมพ์

อ่านทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

 • ๑๑
  ก.ค.
  สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 2 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกั... อ่านแล้ว 20 คน
 • ก.ค.
  การศึกษาดูงานภายใต้โครงการความร่วมมือพัฒนาการเชื่อมโยงการวิจัยและการส่งเสริมการผ... อ่านแล้ว 15 คน
 • ก.ค.
  ขอเชิญหน่วยงานร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)... อ่านแล้ว 12 คน
 • ๒๑
  มิ.ย.
  วีดิทัศน์แนะนำกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ... อ่านแล้ว 22 คน
 • ๒๑
  มิ.ย.
  การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน... อ่านแล้ว 5 คน
 • ๑๔
  มิ.ย.
  ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ... อ่านแล้ว 7 คน
 • ๓o
  พ.ค.
  มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมการประกวดของฝากประจำจัง... อ่านแล้ว 18 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • ๒๖
  ก.ค.
  การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างการจ้างเหมาจัดแสดงสินค้าวิสาหกิจชุมชน ในเคร... อ่านแล้ว 5 คน
 • ๒๖
  ก.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจ้างทำของที่ระลึกผู้เกษีย... อ่านแล้ว 1 คน
 • ๒๖
  ก.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ในการจ้างพิมพ์ใบประกาศเกียรติคุณผู้เกียรติอาย...
 • ๑๕
  ก.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์เกษตรกิจกรรมแปล... อ่านแล้ว 9 คน
 • ๑๕
  ก.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้า... อ่านแล้ว 14 คน
 • ๑๓
  ก.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ในการจ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่การปลูกมันสำปะหลัง... อ่านแล้ว 9 คน
 • ๑๓
  ก.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ในการจ้างเหมาจัดทำสื่อวิดีทัศน์เรื่องการพัฒนา... อ่านแล้ว 10 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

 • ๒๘
  เม.ย.
  รับสมัครเจ้าหน้าที่วิชาการ... อ่านแล้ว 989 คน
 • ๑๖
  มี.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการอบร... อ่านแล้ว 272 คน
 • ๒๖
  ต.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว 19 ต.ค. 58 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนั... อ่านแล้ว 2401 คน
 • ๒๖
  ต.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว 19 ต.ค. 58 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต... อ่านแล้ว 1510 คน
 • ก.ย.
  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารสำนักงาน... อ่านแล้ว 248 คน
 • ๒๗
  ก.ค.
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์... อ่านแล้ว 351 คน
 • ๒๔
  ก.ค.
  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการวิจัยการ... อ่านแล้ว 166 คน
อ่านทั้งหมด

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรส่วนภูมิภาค

 •  
  นายสุวรรณ พิมพ์เพ็ง เกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก ร่วมงานโครงการสัมมนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ ห้...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นายสุวรรณ พิมพ์เพ็ง เกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก จัดประชุมค...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นายสุวรรณ พิมพ์เพ็ง เกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก ร่วมกับอกม...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นายสุวรรณ พิมพฺ์เพ็ง เกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก กำนัน ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นายสุวรรณ พิมพฺ์เพ็ง เกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สู่ ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นายสุวรรณ พิมพ์เพ็ง เกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก ร่วมต้อนรับ ผบ.มทบ.22 และคณะเนื่องในโอกาสเดินทางมามอบแผ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายสมศักดิ์ ดอนสิงห์ เกษตรอำเภอโขงเจียม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเกษตร ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายสมศักดิ์ ดอนสิงห์ เกษตรอำเภอโขงเจียม ออกติดตามและเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแ...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้โดย นายเนตรดุลย์ บุญทวีศักดิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรป...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น..จังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. จังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา นายสมชาย สงพูล เกษตรอำเภอ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายสำเริง ปานศรี ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ มอบห...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง