สินค้ากลุ่มสหกรณ์ สินค้าวิสาหกิจชุมชน
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๖ ประจำวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๕ ประจำวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ หนอนหัวดำมะพร้าว
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๔ ประจำวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๓ ประจำวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๒ ประจำวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ผีเสื้อมวนหวาน
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๑ ประจำวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ โรคไหม้ข้าว
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๐ ประจำวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ โรคแอนแทรคโนสกล้วยไม้
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓๙ ประจำวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๘ เพลี้ยไก่แจ้
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓๘ ประจำวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ มวนลองกอง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓๗ ประจำวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓๖ ประจำวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓๕ ประจำวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ โรคไหม้ข้าว

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การะบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘

ดูทั้งหมด

สินค้าวิสาหกิจชุมชน

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (http://smce.doae.go.th)

ข่าวและบทความเกษตร

อ่านทั้งหมด

รายการโทรทัศน์รู้เพิ่มเติมค่า

วิดีโออื่นๆ

ข่าวเกษตรจากหนังสือพิมพ์

อ่านทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

 • ๑๖
  พ.ย.
  การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ปั่นเพื่อพ่อ Bike... อ่านแล้ว 17 คน
 • ๑๒
  ต.ค.
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ... อ่านแล้ว 23 คน
 • ต.ค.
  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีท... อ่านแล้ว 97 คน
 • ต.ค.
  ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคสิ่งของจำเป็นให้กับนักเรียนผู้ยากไร้ในชนบทในโอกาสครบรอบวันส... อ่านแล้ว 11 คน
 • ต.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุด... อ่านแล้ว 121 คน
 • ๒๙
  ก.ย.
  ขอประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภู... อ่านแล้ว 7 คน
 • ๒๕
  ก.ย.
  ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด... อ่านแล้ว 109 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • ๒o
  พ.ย.
  ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบ จำนวน 5 ระบบ... อ่านแล้ว 7 คน
 • ๑๙
  พ.ย.
  ปรับปรุงร่างขอบเขตของงาน คุณลักษณะเฉพาะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการจัดซื้อครุ... อ่านแล้ว 2 คน
 • ๑๙
  พ.ย.
  ปรับปรุงเอกสารประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แ... อ่านแล้ว 3 คน
 • ๑๙
  พ.ย.
  ปรับปรุงร่างประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ... อ่านแล้ว 2 คน
 • ๑๓
  พ.ย.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ/กิจกรรมจ... อ่านแล้ว 26 คน
 • พ.ย.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 29 คน
 • พ.ย.
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ปี 2559 จำนวน 4... อ่านแล้ว 12 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

 • ๒๖
  ต.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว 19 ต.ค. 58 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนั... อ่านแล้ว 1202 คน
 • ๒๖
  ต.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว 19 ต.ค. 58 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต... อ่านแล้ว 651 คน
 • ก.ย.
  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารสำนักงาน... อ่านแล้ว 195 คน
 • ๒๗
  ก.ค.
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์... อ่านแล้ว 239 คน
 • ๒๔
  ก.ค.
  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการวิจัยการ... อ่านแล้ว 88 คน
 • ๑๕
  มิ.ย.
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า... อ่านแล้ว 151 คน
 • ๒๓
  มี.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 20 มี.ค. 58 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร... อ่านแล้ว 7844 คน
อ่านทั้งหมด

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรส่วนภูมิภาค

 •  
  นางสาวชวิศา สุริยา ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ ประชุมร่วมกั...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นางสาวชวิศา สุริยา ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ ประชุมร่วมกั...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นางสาวชวิศา สุริยา ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ ประชุมร่วมกั...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมกระบวนการส่งเสริม...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นางสาวชวิศา สุริยา ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ ลงพื้นที่ให้...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นายสมศักดิ์ หน่อแก้ว เกษตรอำเภอคีรีมาศพร้อมด้วยนางสาวชวิศา สุริยา ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษต...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นางสาวชวิศา สุริยา ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศจัดทำเวทีชุมช...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นางสาวจันทนา มนตรีวิวัฒน์ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดทำเวทีชุมชนเพื่อ จัดทำแผนพัฒ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นายสมศักดิ์ หน่อแก้ว เกษตรอำเภอคีรีมาศพร้อมทีมประเทศไทยอำเภอคีรีมาศ จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแนวท...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นายสมศักดิ์ หน่อแก้ว เกษตรอำเภอคีรีมาศพร้อมด้วยนางสาวจันทนา มนตรีวิวัฒน์ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริม...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นายสมศักดิ์ หน่อแก้ว เกษตรอำเภอคีรีมาศ พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ ดำเนินการมอบเอกสารส...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  โครงสร้างทีมประเทศไทยระดับตำบลในเขตอำเภอวารินชำราบ จัดเวทีชุมชนเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการ ตามแผนพั...
  เปิดแล้ว - ครั้ง