• ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

  • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๘ ประจำวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล อ่านเพิ่มเติม
  • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๗ ประจำวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ โรครากขาวยางพารา อ่านเพิ่มเติม
  • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๖ ประจำวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล อ่านเพิ่มเติม
  • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๔ ประจำวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ โรครากปมมันสำปะหลัง อ่านเพิ่มเติม
  • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๓ ประจำวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ เพลี้ยกระโดดหลังขาว อ่านเพิ่มเติม
  • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๒ ประจำวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล อ่านเพิ่มเติม
  • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๐ ประจำวันที่ ๒กันยายน ๒๕๕๗ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล อ่านเพิ่มเติม
  • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒๘ ประจำวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ โรครากขาวยางพารา อ่านเพิ่มเติม
  • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒๗ ประจำวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล อ่านเพิ่มเติม
 • ดูทั้งหมด

สถานการณ์ระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

  • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ อ่านเพิ่มเติม
  • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ อ่านเพิ่มเติม
  • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ อ่านเพิ่มเติม
  • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ อ่านเพิ่มเติม
  • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ อ่านเพิ่มเติม
  • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ อ่านเพิ่มเติม
  • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ อ่านเพิ่มเติม
  • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ อ่านเพิ่มเติม
  • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ อ่านเพิ่มเติม
  • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ อ่านเพิ่มเติม
  • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ อ่านเพิ่มเติม
  • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ อ่านเพิ่มเติม
 • ดูทั้งหมด

สถานการณ์ระบาดศัตรูมะพร้าว

สถานการณ์ระบาดศัตรูข้าว


ดูทั้งหมด

สินค้าวิสาหกิจชุมชน


สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (http://smce.doae.go.th)


ข่าวและบทความเกษตร

อ่านทั้งหมด

รายการโทรทัศน์รู้เพิ่มเติมค่า

วิดีโออื่นๆ

ข่าวเกษตรจากหนังสือพิมพ์

อ่านทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

 • ๒๖
  พ.ย.
  กกจ. แจ้ง รับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร (กรณีพิเศษ)... อ่านแล้ว 14 คน
 • ๒๑
  พ.ย.
  ประกาศการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องสมาชิกค้างชำระเงินสงเคราะห์... อ่านแล้ว 25 คน
 • ๒๑
  พ.ย.
  งานตลาดเกษตรกรและงานตลาดนัดวิสาหกิจชุมชน... อ่านแล้ว 28 คน
 • พ.ย.
  สป.กษ แจ้ง การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2558... อ่านแล้ว 72 คน
 • พ.ย.
  ประชาสัมพันธ์การจัดงาน 8 th Siam Paragon Bangkok Royal Orchid Paradise 2014... อ่านแล้ว 37 คน
 • ๑๙
  ก.ย.
  สพก. แจ้ง การรับสมัครเยาวชนเกษตรเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและ... อ่านแล้ว 110 คน
 • ก.ย.
  กำหนดการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรและวิสาหกิจชุมชน การประชุมสัมมนา และการแข่งข... อ่านแล้ว 81 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • ๒๘
  พ.ย.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ/กิจกรรมจ... อ่านแล้ว 1 คน
 • ๒๘
  พ.ย.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ/กิจกรรมจ... อ่านแล้ว 2 คน
 • ๒๘
  พ.ย.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ/กิจกรรมจ... อ่านแล้ว 4 คน
 • ๒๕
  พ.ย.
  สพท. แจ้ง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำ... อ่านแล้ว 11 คน
 • ๒๑
  พ.ย.
  ประกาศสอบราคากรมส่งเสริมการเกษตร เลยที่ กอป(ช)4/2558 เรื่องการสอบราคาจัดซื้อที่... อ่านแล้ว 8 คน
 • ๒๑
  พ.ย.
  ประกาศสอบราคากรมส่งเสริมการเกษตร เลยที่ กอป(จ)3/2558 เรื่องการสอบราคาจ้างเหมาบร... อ่านแล้ว 6 คน
 • ๒๑
  พ.ย.
  ประกาศสอบราคากรมส่งเสริมการเกษตร เลยที่ กอป(ช)2/2558 เรื่องการสอบราคาจัดซื้อวัส... อ่านแล้ว 5 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

 • พ.ย.
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ แ... อ่านแล้ว 171 คน
 • ๒๘
  ต.ค.
  กองแผนงาน แจ้ง เรื่อง การสรรหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติงานตำแหน่ง National Flood E... อ่านแล้ว 444 คน
 • ๒o
  มิ.ย.
  สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท... อ่านแล้ว 1061 คน
 • ๑๙
  มิ.ย.
  กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญ... อ่านแล้ว 273 คน
 • มิ.ย.
  กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินควา... อ่านแล้ว 406 คน
 • ๒๙
  พ.ค.
  กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานร... อ่านแล้ว 653 คน
 • ๒๗
  พ.ค.
  ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็... อ่านแล้ว 1170 คน
อ่านทั้งหมด

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรส่วนภูมิภาค

 •  
  นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ นายอำเภอดอยสะเก็ด ประธานคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย...
  เปิดแล้ว 2 ครั้ง
 •  
  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 จังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู...
  เปิดแล้ว 4 ครั้ง
 •  
  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 จังหวัดแพร่จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด (ระบบส่งเสริมการเก...
  เปิดแล้ว 3 ครั้ง
 •  
  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. จังหวัดแพร่จัดการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลำไย...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  นายวันชัย ทิพย์อักษร เกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดพิธีมอบเงินตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ปี...
  เปิดแล้ว 4 ครั้ง
 •  
  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอเปือยน้อย รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอบ้าน...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  วันที่ 28 พย. 57 สำนักงานเกษตรอำเภอทับคล้อร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลกจ...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  พ.อ.ดุลย์ทรรศ์ อิ่มอ้วน หัวหน้าชุด พร้อม นายลัสดา คำสอน เกษตรอำเภอเทพารักษ์ และสัสดีอำเภอเทพารัก...
  เปิดแล้ว 3 ครั้ง
 •  
  พ.อ.ดุลย์ทรรศ์ อิ่มอ้วน หัวหน้าชุด พร้อม นายลัสดา คำสอน เกษตรอำเภอเทพารักษ์ และสัสดีอำเภอเทพารัก...
  เปิดแล้ว 2 ครั้ง
 •  
  นายยงยุทธ ป้อมเอี่ยม นายอำเภอเทพารักษ์ ประธานกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  นายอำเภอเมืองอุดรธานี ร่วมงานพิธีมอบเงินให้ชาวนาตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ที่ ธกส. ...
  เปิดแล้ว 6 ครั้ง
 •  
  นางสาวนันท์นภัสร์ ศรีสมุทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมประชาคมการเข้าร่วมโครงการตามม...
  เปิดแล้ว - ครั้ง