สินค้ากลุ่มสหกรณ์ สินค้าวิสาหกิจชุมชน
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕๐ ประจำวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ โรคแอนแทรคโนสกาแฟ (Anthracnose Disease)
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔๙ ประจำวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ โรคไหม้ข้าว
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔๘ ประจำวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔๗ ประจำวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ โรคใบจุด
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔๖ ประจำวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ โรครากเน่าโคนเน่า (ไม้ผล)
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔๕ ประจำวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ โรคเน่าดำหน้าวัว
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔๔ ประจำวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรคขอบใบแห้ง
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔๓ ประจำวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรคไหม้ข้าว
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔๒ ประจำวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔๑ ประจำวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรคใบขาวอ้อย
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔๐ ประจำวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓๙ ประจำวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรคไหม้ข้าว

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การะบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ดูทั้งหมด

สินค้าวิสาหกิจชุมชน

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (http://smce.doae.go.th)

ข่าวและบทความเกษตร

อ่านทั้งหมด

รายการโทรทัศน์รู้เพิ่มเติมค่า

วิดีโออื่นๆ

ข่าวเกษตรจากหนังสือพิมพ์

อ่านทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

 • ๒๓
  ก.ย.
  ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand Local Government Summit 2016... อ่านแล้ว 30 คน
 • ๑๗
  ส.ค.
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อพิจารณาในการประชุมวิชาการระดับนานา... อ่านแล้ว 48 คน
 • ส.ค.
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดคลิปสั้น “เกษตรกรรมรู้ภัยแล้ง”... อ่านแล้ว 19 คน
 • ส.ค.
  การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการ เ... อ่านแล้ว 58 คน
 • ๒๘
  ก.ค.
  สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติอิหร่านเชิญชวนนักวิจัยร่วมส่งผลงานวิจัย... อ่านแล้ว 17 คน
 • ๑๑
  ก.ค.
  สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 2 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกั... อ่านแล้ว 33 คน
 • ก.ค.
  การศึกษาดูงานภายใต้โครงการความร่วมมือพัฒนาการเชื่อมโยงการวิจัยและการส่งเสริมการผ... อ่านแล้ว 45 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • ๒๓
  ก.ย.
  ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม... อ่านแล้ว 45 คน
 • ๒๑
  ก.ย.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจัดซื้อรถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าขนาด 8 ที่นั่ง... อ่านแล้ว 22 คน
 • ๒๑
  ก.ย.
  ราคากลางจ้างเหมาจัดนิทรรศการกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ในงาน international Horti... อ่านแล้ว 16 คน
 • ๒o
  ก.ย.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์... อ่านแล้ว 25 คน
 • ๑๖
  ก.ย.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำห... อ่านแล้ว 16 คน
 • ๑๖
  ก.ย.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เลขที่ อ.15/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลแล... อ่านแล้ว 29 คน
 • ๑๕
  ก.ย.
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ จำนวน 3 ชุด และเครื่องคอมพิวเตอร์โ... อ่านแล้ว 26 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

 • ๒๓
  ก.ย.
  ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพั... อ่านแล้ว 81 คน
 • ๒๖
  ส.ค.
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ... อ่านแล้ว 167 คน
 • ๒๘
  เม.ย.
  รับสมัครเจ้าหน้าที่วิชาการ... อ่านแล้ว 1475 คน
 • ๑๖
  มี.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการอบร... อ่านแล้ว 295 คน
 • ๒๖
  ต.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว 19 ต.ค. 58 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนั... อ่านแล้ว 2574 คน
 • ๒๖
  ต.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว 19 ต.ค. 58 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต... อ่านแล้ว 1737 คน
 • ก.ย.
  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารสำนักงาน... อ่านแล้ว 279 คน
อ่านทั้งหมด

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรส่วนภูมิภาค

 •  
  อบรมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ณ หมู่ที่ 2 บ้านดอนแคน ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์...
  เปิดแล้ว 44 ครั้ง
 •  
  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 นางสาวจิราพร ปาลี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกตรวจพื้นที่ปร...
  เปิดแล้ว 20 ครั้ง
 •  
  วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 จังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เก...
  เปิดแล้ว 8 ครั้ง
 •  
  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 นางสาวอำไพวรรณ ณัญรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติก...
  เปิดแล้ว 6 ครั้ง
 •  
  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 นางพิกุล สุวนานนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกตรวจพื้นที่ปร...
  เปิดแล้ว 8 ครั้ง
 •  
  วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 จังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เก...
  เปิดแล้ว 6 ครั้ง
 •  
  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 นายธงชัย มากสกุล เกษตรอำเภอกงไกรลาศ พร้อมด้วยนางสาวจิราพร ปาลี นักวิชา...
  เปิดแล้ว 18 ครั้ง
 •  
  วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 จังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เก...
  เปิดแล้ว 3 ครั้ง
 •  
  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 นายธงชัย มากสกุล เกษตรอำเภอกงไกรลาศ พร้อมด้วยนางสาวอำไพวรรณ ...
  เปิดแล้ว 10 ครั้ง
 •  
  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 นาธงชัย มากสกุล เกษตรอำเภอกงไกรลาศ พร้อมด้วยนางสมบัติ สุวนานนท์ นักวิช...
  เปิดแล้ว 9 ครั้ง
 •  
  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 นางพิกุล สุวนานนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยผู้จัดก...
  เปิดแล้ว 5 ครั้ง
 •  
  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 นายธงชัย มากสกุล เกษตรอำเภอกงไกรลาศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนั...
  เปิดแล้ว 3 ครั้ง