สินค้ากลุ่มสหกรณ์ สินค้าวิสาหกิจชุมชน
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๖ ประจำวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ โรคราแป้งเงาะ (ภาคตะวันออก)
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๕ ประจำวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ หนอนเจาะขั้วผลลำไยและลิ้นจี่
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๔ ประจำวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ เพลี้ยไฟมังคุด (ภาคใต้)
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๓ ประจำวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ หนอนเจาะผลทุเรียน
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๒ ประจำวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ หนอนเจาะขั้วผลเงาะ
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๑ ประจำวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ หนู
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๐ ประจำวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๙ ประจำวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ หนอนใยผัก
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๘ ประจำวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ โรคไหม้ข้าว
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๗ ประจำวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ หนอนหัวดำมะพร้าว
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๖ ประจำวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ หนู
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ ประจำวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

ดูทั้งหมด

สินค้าวิสาหกิจชุมชน

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (http://smce.doae.go.th)

ข่าวและบทความเกษตร

อ่านทั้งหมด

รายการโทรทัศน์รู้เพิ่มเติมค่า

วิดีโออื่นๆ

ข่าวเกษตรจากหนังสือพิมพ์

อ่านทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

 • พ.ค.
  ขอเชิญร่วมงาน Expo Veneto ซึ่งจะจัดในช่วงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ๒๕๕๕๘ ณ ประเทศอิต... อ่านแล้ว 4 คน
 • ๒๙
  เม.ย.
  สลก. แจ้งว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมบริจาคเงิน... อ่านแล้ว 5 คน
 • ๒๘
  เม.ย.
  ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายข้าว ปี 2558... อ่านแล้ว 18 คน
 • ๒๘
  เม.ย.
  ประชาสัมพันธ์ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย... อ่านแล้ว 6 คน
 • ๒๒
  เม.ย.
  ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรั... อ่านแล้ว 17 คน
 • ๒๑
  เม.ย.
  ช่องทางการรับแจ้งเรื่องสำหรับชาวต่างประเทศ... อ่านแล้ว 8 คน
 • ๑๗
  เม.ย.
  จำหน่ายพัสดุชำรุด... อ่านแล้ว 87 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • พ.ค.
  ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ ในงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับและปลาสว... อ่านแล้ว 3 คน
 • พ.ค.
  ราคากลางจ้างเหมาจัดงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ ในงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยง... อ่านแล้ว 3 คน
 • พ.ค.
  จ้างเหมาจัดงานโครงการวันเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2558/2559... อ่านแล้ว 3 คน
 • พ.ค.
  จ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือประวัติและผลงานเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ... อ่านแล้ว 2 คน
 • พ.ค.
  การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำ...
 • ๒o
  เม.ย.
  การสอบราคาจัดซื้อสารเคมีสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช... อ่านแล้ว 19 คน
 • ๓o
  มี.ค.
  ประกาศสอบราคากรมส่งเสริมการเกษตร เลขที่ กพฉ.ส. 1/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างจัดงานโค... อ่านแล้ว 49 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

 • ๒๓
  มี.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 20 มี.ค. 58 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร... อ่านแล้ว 5022 คน
 • ๑๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 275 คน
 • ๑๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 124 คน
 • ๑๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 122 คน
 • ๑๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 97 คน
 • พ.ย.
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ แ... อ่านแล้ว 401 คน
 • ๒๘
  ต.ค.
  กองแผนงาน แจ้ง เรื่อง การสรรหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติงานตำแหน่ง National Flood E... อ่านแล้ว 743 คน
อ่านทั้งหมด

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรส่วนภูมิภาค

 •  
  นางสาววัชราพร สุณูพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการทำสัญญายืมเงินระหว่างกลุ่มเกษตรกรและศู...
  เปิดแล้ว 2 ครั้ง
 •  
  นางรัชดา ยอดศรีเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ ติดตามโครงการเลี้ยงไส้เ...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  วันที่ 3 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00-18.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ติดตามพื้นที่...
  เปิดแล้ว 7 ครั้ง
 •  
  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 นางสาวพิชญากร เพ็ชรดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชานาญการ พร้อมด้วยนายนิว...
  เปิดแล้ว 6 ครั้ง
 •  
  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ หนุนศูนย์พืชสวนกระบี่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่โดดเด่นที่สุดในภาคใ...
  เปิดแล้ว 2 ครั้ง
 •  
  นายชนาธิปไตย ตรงดี เกษตรจังหวัดสุโขทัย ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน...
  เปิดแล้ว 4 ครั้ง
 •  
  นายประวิทย์ เตชชีวพงศ์ เกษตรอำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมเกษตรกรผู้ขอรับการสงเคราะห์เพื่อปล...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนา...
  เปิดแล้ว 7 ครั้ง
 •  
  นางสาวจันทนา มนตรีวิวัฒน์ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ฯ เพื...
  เปิดแล้ว 5 ครั้ง
 •  
  นางช่อลัดดา จันขุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับคณ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นายสุขดี บุญลำพู เกษตรอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง...
  เปิดแล้ว 4 ครั้ง
 •  
  นายสุขดี บุญลำพู เกษตรอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ จงกลกลาง นักวิชาการส่งเส...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง