สินค้ากลุ่มสหกรณ์ สินค้าวิสาหกิจชุมชน
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๓ ประจำวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๒ ประจำวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ไรแดงศัตรูมันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๑ ประจำวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มวนลำไย (แมงแกง)
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๐ ประจำวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๙ ประจำวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ด้วงหนวดยาว(อ้อย)
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๘ ประจำวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แมลงบั่ว
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๗ ประจำวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ โรครากขาวยางพารา
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๖ ประจำวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ โรคราแป้งเงาะ (ภาคตะวันออก)
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๕ ประจำวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ หนอนเจาะขั้วผลลำไยและลิ้นจี่
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๔ ประจำวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ เพลี้ยไฟมังคุด (ภาคใต้)
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๓ ประจำวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ หนอนเจาะผลทุเรียน
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๒ ประจำวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ หนอนเจาะขั้วผลเงาะ

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘

ดูทั้งหมด

สินค้าวิสาหกิจชุมชน

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (http://smce.doae.go.th)

ข่าวและบทความเกษตร

อ่านทั้งหมด

รายการโทรทัศน์รู้เพิ่มเติมค่า

วิดีโออื่นๆ

ข่าวเกษตรจากหนังสือพิมพ์

อ่านทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

 • ก.ค.
  ประกาศรับสมัครกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน... อ่านแล้ว 5 คน
 • ๒๒
  มิ.ย.
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และขอความรวมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บ... อ่านแล้ว 14 คน
 • ๑o
  มิ.ย.
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า... อ่านแล้ว 22 คน
 • มิ.ย.
  ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ... อ่านแล้ว 34 คน
 • ๒๙
  พ.ค.
  การเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร... อ่านแล้ว 31 คน
 • ๒๙
  พ.ค.
  การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2558... อ่านแล้ว 78 คน
 • ๒๘
  พ.ค.
  ประชาสัมพันธ์งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2558... อ่านแล้ว 24 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • ๑๑
  มิ.ย.
  การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำ... อ่านแล้ว 30 คน
 • มิ.ย.
  ประกาศการจำหน่ายพัสดุชำรุดโดยวิธีทอดตลาด... อ่านแล้ว 104 คน
 • มิ.ย.
  สสจ. ประชาสัมพันธ์การจัดจ้างทำใบประกาศนียบัตรและโล่รางวัลการประกวดทุเรียนนานาชาต... อ่านแล้ว 17 คน
 • ๒๙
  พ.ค.
  การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำ... อ่านแล้ว 14 คน
 • ๒๙
  พ.ค.
  การจัดซื้อผลไม้สำหรับใช้จัดงานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทย ภายในงาน Th... อ่านแล้ว 12 คน
 • ๒๘
  พ.ค.
  การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำ... อ่านแล้ว 29 คน
 • ๒๘
  พ.ค.
  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)... อ่านแล้ว 25 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

 • ๑๕
  มิ.ย.
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า... อ่านแล้ว 84 คน
 • ๒๓
  มี.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 20 มี.ค. 58 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร... อ่านแล้ว 7380 คน
 • ๑๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 294 คน
 • ๑๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 132 คน
 • ๑๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 125 คน
 • ๑๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 108 คน
 • พ.ย.
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ แ... อ่านแล้ว 425 คน
อ่านทั้งหมด

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรส่วนภูมิภาค

 •  
  วันนี้ 2 ก.ค. 58 เวลา 10.00 น. นางสาวประวีณ์นุช สันพะเยาว์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นำทีมคณ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  1 กรกฎาคม 2558 “นายสมศักดิ์ พิมพ์โคตร รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอบ้านผือ” และ คณะ ออกติดตาม คั...
  เปิดแล้ว 4 ครั้ง
 •  
  วันที่ 25 มิถุนายน 2558 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช จัดการประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจสถานการณ์ฝ...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  ภูเก็ต : นายปารเมศ ทองปรีชา เกษตรจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายชาลี สิตบุศย์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และ...
  เปิดแล้ว 2 ครั้ง
 •  
  นายประวิทย์ เตชชีวพงศ์ เกษตรอำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยนางสุชิรา อินทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  ภูเก็ต : นายสุรวัฒน์ เมืองแก้ว เกษตรอำเภอถลาง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอถลางลงพื้นที่สำรวจสถ...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. เกษตรอำเภอบ้านธิ และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ ปร...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  นายสมชาย บริพันธุ์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ ได้มอบหมายให้นางสาววรารัตน์ เก...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นางนิราพร ดอกไม้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเท...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 นายสมจิตร กาบขน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ออกเยี่ยมให้กำล...
  เปิดแล้ว 6 ครั้ง
 •  
  วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานเกษตรอำเภอย่านตาขาว โดยนายประสิทธิ์ ทองขาว เกษตรอำเภอ ร่วมประชุม...
  เปิดแล้ว 3 ครั้ง
 •  
  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 นายปิยิน ตลับนาค นายอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมด้วยนายสายันต์ เค้าแคน เกษต...
  เปิดแล้ว 7 ครั้ง