สินค้ากลุ่มสหกรณ์ สินค้าวิสาหกิจชุมชน
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ ประจำวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๔๔๙ หนอนใยผัก
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ ประจำวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ไรแดงศัตรูมันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ ประจำวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ โรคฝักเน่า (มะขามหวาน)
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ ประจำวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕๐ ประจำวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๙ ประจำวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๘ ประจำวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ หนอนกออ้อย
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๗ ประจำวันที่๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ไรแดงศัตรูมันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๖ ประจำวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๕ ประจำวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ หนอนหัวดำมะพร้าว
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๔ ประจำวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๓ ประจำวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ดูทั้งหมด

สินค้าวิสาหกิจชุมชน

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (http://smce.doae.go.th)

ข่าวและบทความเกษตร

อ่านทั้งหมด

รายการโทรทัศน์รู้เพิ่มเติมค่า

วิดีโออื่นๆ

ข่าวเกษตรจากหนังสือพิมพ์

อ่านทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

 • ก.พ.
  ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว จัดประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ย... อ่านแล้ว 9 คน
 • ๒๗
  ม.ค.
  แจ้งรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. ประจำกรมส่งเส... อ่านแล้ว 50 คน
 • ๒๒
  ม.ค.
  ป.ป.ช. ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น "กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และมาตรา 103" สามารถดา... อ่านแล้ว 24 คน
 • ๑๑
  ม.ค.
  มหาวิทยาลัยเกษตร เชิญ "ปั่นประสานสัมพันธ์เลียบคลองบางเขน" ในโครงการคืนจักรยานสู่... อ่านแล้ว 11 คน
 • ม.ค.
  ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2559 ... อ่านแล้ว 29 คน
 • ม.ค.
  วช. เชิญร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 2-6 ก.พ.59... อ่านแล้ว 23 คน
 • ๒๙
  ธ.ค.
  วีดิทัศน์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๒๑ ตุลาคม วันคล้ายวันพระรา... อ่านแล้ว 5 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • ก.พ.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อป... อ่านแล้ว 3 คน
 • ก.พ.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง โครงการผลิตสื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ปี 2... อ่านแล้ว 8 คน
 • ๒๙
  ม.ค.
  ราคากลางจ้างเหมาจัดศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ... อ่านแล้ว 18 คน
 • ๒๙
  ม.ค.
  ประกวดราคาจ้างเหมาจัดศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ... อ่านแล้ว 31 คน
 • ๑๘
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การผลิตจดหมายข่าวส่งเสริมการเกษตร ปี 2559... อ่านแล้ว 16 คน
 • ๑๑
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงานผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษ... อ่านแล้ว 30 คน
 • ๑๑
  ม.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เลขที่ อ.6/2559 เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏ... อ่านแล้ว 12 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

 • ๒๖
  ต.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว 19 ต.ค. 58 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนั... อ่านแล้ว 1721 คน
 • ๒๖
  ต.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว 19 ต.ค. 58 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต... อ่านแล้ว 945 คน
 • ก.ย.
  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารสำนักงาน... อ่านแล้ว 212 คน
 • ๒๗
  ก.ค.
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์... อ่านแล้ว 261 คน
 • ๒๔
  ก.ค.
  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการวิจัยการ... อ่านแล้ว 99 คน
 • ๑๕
  มิ.ย.
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า... อ่านแล้ว 157 คน
 • ๒๓
  มี.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 20 มี.ค. 58 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร... อ่านแล้ว 7952 คน
อ่านทั้งหมด

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรส่วนภูมิภาค

 •  
  นางสาวสุรีรัตน์ จันทะนะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ทีมงานระดับตำบลร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนส...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นางเจษฎา ธัมมิกะกุล เกษตรอำเภอสายบุรี มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตาม สอบถาม เพื่อเก็บข้...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  นางเจษฎา ธัมมิกะกุล เกษตรอำเภอสายบุรี มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามงานโครงการอาหารกลาง...
  เปิดแล้ว 2 ครั้ง
 •  
  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ จัดสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับเกษตรกรผู้เ...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ เข้าร่วมประชุมเต...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  1-5 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรถ่ายทอดคว...
  เปิดแล้ว 3 ครั้ง
 •  
  3 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น สนับสนุนแมลงช้างปีกใสเ...
  เปิดแล้ว 2 ครั้ง
 •  
  3 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น โดยนายนพวิชญ์ คำขะ นั...
  เปิดแล้ว 4 ครั้ง
 •  
  ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด...
  เปิดแล้ว 2 ครั้ง
 •  
  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. จังหวัดลำพูน โดยนายสมชาย สงพูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นางเจษฎา ธัมมิกะกุล เกษตรอำเภอสายบุรี พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรก...
  เปิดแล้ว 2 ครั้ง
 •  
  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 นายอุดมเดช คนสมบูรณ์ เกษตรจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเก...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง