สินค้ากลุ่มสหกรณ์ สินค้าวิสาหกิจชุมชน
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๙ ประจำวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ด้วงหนวดยาว(อ้อย)
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๘ ประจำวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แมลงบั่ว
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๗ ประจำวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ โรครากขาวยางพารา
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๖ ประจำวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ โรคราแป้งเงาะ (ภาคตะวันออก)
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๕ ประจำวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ หนอนเจาะขั้วผลลำไยและลิ้นจี่
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๔ ประจำวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ เพลี้ยไฟมังคุด (ภาคใต้)
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๓ ประจำวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ หนอนเจาะผลทุเรียน
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๒ ประจำวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ หนอนเจาะขั้วผลเงาะ
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๑ ประจำวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ หนู
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๐ ประจำวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๙ ประจำวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ หนอนใยผัก
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๘ ประจำวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ โรคไหม้ข้าว

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘

ดูทั้งหมด

สินค้าวิสาหกิจชุมชน

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (http://smce.doae.go.th)

ข่าวและบทความเกษตร

อ่านทั้งหมด

รายการโทรทัศน์รู้เพิ่มเติมค่า

วิดีโออื่นๆ

ข่าวเกษตรจากหนังสือพิมพ์

อ่านทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

 • ๒๙
  พ.ค.
  การเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร... อ่านแล้ว 6 คน
 • ๒๙
  พ.ค.
  การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2558... อ่านแล้ว 34 คน
 • ๒๘
  พ.ค.
  ประชาสัมพันธ์งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2558... อ่านแล้ว 10 คน
 • ๒o
  พ.ค.
  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของไทย... อ่านแล้ว 14 คน
 • ๑๙
  พ.ค.
  โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัยกับ JIRCAS... อ่านแล้ว 11 คน
 • ๑๒
  พ.ค.
  นิทรรศการ International Oatari Agricultural Exhibition ครั้งที่ 4... อ่านแล้ว 17 คน
 • พ.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ/กิจกรรมจ... อ่านแล้ว 31 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • ๒๙
  พ.ค.
  การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำ...
 • ๒๙
  พ.ค.
  การจัดซื้อผลไม้สำหรับใช้จัดงานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทย ภายในงาน Th...
 • ๒๘
  พ.ค.
  การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำ... อ่านแล้ว 18 คน
 • ๒๘
  พ.ค.
  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)... อ่านแล้ว 8 คน
 • ๒๖
  พ.ค.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ ในงานเทศกา... อ่านแล้ว 7 คน
 • พ.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาสำรวจข้อมูลแหล่งผลิตกล... อ่านแล้ว 22 คน
 • พ.ค.
  การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำ... อ่านแล้ว 20 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

 • ๒๓
  มี.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 20 มี.ค. 58 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร... อ่านแล้ว 6696 คน
 • ๑๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 280 คน
 • ๑๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 129 คน
 • ๑๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 124 คน
 • ๑๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 102 คน
 • พ.ย.
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ แ... อ่านแล้ว 415 คน
 • ๒๘
  ต.ค.
  กองแผนงาน แจ้ง เรื่อง การสรรหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติงานตำแหน่ง National Flood E... อ่านแล้ว 758 คน
อ่านทั้งหมด

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรส่วนภูมิภาค

 •  
  นายสมพร สังกะเพศ รักษาการเกษตรอำเภอตาลสุม และ นางสุดารัตน์ อภัยโคตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นายสมพร สังกะเพศ รักษาการเกษตรอำเภอตาลสุม และ นางณิชาภัทร รักษาคุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นายสมพร สังกะเพศ รักษาการเกษตรอำเภอตาลสุม และ นางสาวปฏิมา ทองสิงหา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิ...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 นายสุจิระ สอนสุภาพ ตำแหน่งเกษตรอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าห...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  นายสุจิระ สอนสุภาพ ตำแหน่งเกษตรอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายวิเชียร ราคายิ่ง ตำแหน่...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 นายสุจิระ สอนสุภาพ ตำแหน่งเกษตรอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายคม...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นายจรูญ ภักดีโชติ รักษาการเกษตรอำเภอวังวิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ และคณะก...
  เปิดแล้ว 2 ครั้ง
 •  
  ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 นายคมกฤช ศรีอาจ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อบรมถ่ายทอด...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นายสุจิระ สอนสุภาพ เกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้นายขุน...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นายสุจิระ สอนสุภาพ เกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้นายขุน...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  นางดวงเดือน สมวัฒนศักดิ์ ผอ. สำนักงานพื้นที่กรุงเทพฯ ประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน (MM) เพื่อส...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นางดวงเดือน สมวัฒนศักดิ์ เกษตรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีจังหวัด/เกษตรอำเภอเขตตลิ่งชัน/เจ้าหน้...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง