สินค้ากลุ่มสหกรณ์ สินค้าวิสาหกิจชุมชน
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ ประจำวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๔๔๙ หนอนใยผัก
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ ประจำวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ไรแดงศัตรูมันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ ประจำวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ โรคฝักเน่า (มะขามหวาน)
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ ประจำวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕๐ ประจำวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๙ ประจำวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๘ ประจำวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ หนอนกออ้อย
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๗ ประจำวันที่๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ไรแดงศัตรูมันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๖ ประจำวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๕ ประจำวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ หนอนหัวดำมะพร้าว
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๔ ประจำวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๓ ประจำวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ดูทั้งหมด

สินค้าวิสาหกิจชุมชน

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (http://smce.doae.go.th)

ข่าวและบทความเกษตร

อ่านทั้งหมด

รายการโทรทัศน์รู้เพิ่มเติมค่า

วิดีโออื่นๆ

ข่าวเกษตรจากหนังสือพิมพ์

อ่านทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

 • ก.พ.
  คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท ค... อ่านแล้ว 2 คน
 • ก.พ.
  ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว จัดประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ย... อ่านแล้ว 10 คน
 • ๒๗
  ม.ค.
  แจ้งรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. ประจำกรมส่งเส... อ่านแล้ว 54 คน
 • ๒๒
  ม.ค.
  ป.ป.ช. ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น "กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และมาตรา 103" สามารถดา... อ่านแล้ว 24 คน
 • ๑๑
  ม.ค.
  มหาวิทยาลัยเกษตร เชิญ "ปั่นประสานสัมพันธ์เลียบคลองบางเขน" ในโครงการคืนจักรยานสู่... อ่านแล้ว 11 คน
 • ม.ค.
  ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2559 ... อ่านแล้ว 29 คน
 • ม.ค.
  วช. เชิญร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 2-6 ก.พ.59... อ่านแล้ว 23 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • ก.พ.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพกา... อ่านแล้ว 2 คน
 • ก.พ.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อป... อ่านแล้ว 3 คน
 • ก.พ.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง โครงการผลิตสื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ปี 2... อ่านแล้ว 10 คน
 • ๒๙
  ม.ค.
  ราคากลางจ้างเหมาจัดศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ... อ่านแล้ว 18 คน
 • ๒๙
  ม.ค.
  ประกวดราคาจ้างเหมาจัดศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ... อ่านแล้ว 31 คน
 • ๑๘
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การผลิตจดหมายข่าวส่งเสริมการเกษตร ปี 2559... อ่านแล้ว 16 คน
 • ๑๑
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงานผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษ... อ่านแล้ว 32 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

 • ๒๖
  ต.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว 19 ต.ค. 58 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนั... อ่านแล้ว 1729 คน
 • ๒๖
  ต.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว 19 ต.ค. 58 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต... อ่านแล้ว 950 คน
 • ก.ย.
  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารสำนักงาน... อ่านแล้ว 212 คน
 • ๒๗
  ก.ค.
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์... อ่านแล้ว 262 คน
 • ๒๔
  ก.ค.
  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการวิจัยการ... อ่านแล้ว 99 คน
 • ๑๕
  มิ.ย.
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า... อ่านแล้ว 157 คน
 • ๒๓
  มี.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 20 มี.ค. 58 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร... อ่านแล้ว 7953 คน
อ่านทั้งหมด

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรส่วนภูมิภาค

 •  
  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นายอุดมเดช คนสมบูรณ์ เกษตรจังหวัดหนองคาย ติดตามการดำเนินงานโครงการอบรมเพ...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นายวรรณพล ต่อพล นายอำเภอเฝ้าไร่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันถ่ายทอดความรู...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นายปราโมทย์ ปรีพูล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดหน...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  นางจำเนียร แสนราชา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษาการเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมทีมงาน ร่วมสั...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 นางจำเนียร แสนราชา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและคณะ ร่วมให้การต...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. นายสมพร เจียรประวัติ เกษตรจังหวัดลำปาง เป็นคณะ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นายสมพร เจียรประวัติ เกษตรจังหวัดลำปาง หัวหน้าทีมวิเคราะห์ศูนย์เรียนรู้การเ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นางประทุม ชัยเลิศ เกษตรอำเภอแม่แตง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง ประชุมป...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นายประสิทธิ์ สิงห์ชา เกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น กล่าวเปิดอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตของเกษตรกรที่ได้...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นางประทุม ชัยเลิศ เกษตรอำเภอแม่แตง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตงและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นายประสิทธิ์ สิงห์ชา เกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ มอบผ้าห่มให้เกษตรกรตามเป้...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 นายสำราญ วงศ์ทิพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ พร...
  เปิดแล้ว - ครั้ง