สินค้ากลุ่มสหกรณ์ สินค้าวิสาหกิจชุมชน
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓๑ ประจำวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ หนอนกระทู้กล้า (Cutworm)
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓๐ ประจำวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ มวนลำไย (แมงแกง)
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒๙ ประจำวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒๘ ประจำวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โรคยอดเน่า ต้นเน่าสับปะรด
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒๖ ประจำวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โรคแคงเกอร์มะนาว
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒๕ ประจำวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ราแป้งเงาะ
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒๔ ประจำวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพลี้ยไฟมังคุด
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒๓ ประจำวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ โรครากเน่าโคนเน่า (ไม้ผล)
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒๒ ประจำวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒๑ ประจำวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ไรแดงศัตรูมันสำปะหลัง
 • ปีที่๑๔ ฉบับที่ ๒๐ ประจำวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ หนอนเจาะผลทุเรียน
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๙ ประจำวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ หนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การะบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันทีี่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙

ดูทั้งหมด

สินค้าวิสาหกิจชุมชน

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (http://smce.doae.go.th)

ข่าวและบทความเกษตร

อ่านทั้งหมด

รายการโทรทัศน์รู้เพิ่มเติมค่า

วิดีโออื่นๆ

ข่าวเกษตรจากหนังสือพิมพ์

อ่านทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

 • ๒๑
  มิ.ย.
  วีดิทัศน์แนะนำกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ... อ่านแล้ว 6 คน
 • ๒๑
  มิ.ย.
  การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน... อ่านแล้ว 3 คน
 • ๑๔
  มิ.ย.
  ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ... อ่านแล้ว 5 คน
 • ๓o
  พ.ค.
  มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมการประกวดของฝากประจำจัง... อ่านแล้ว 10 คน
 • ๑๘
  พ.ค.
  เชิญร่วมบริจาคสมทบทุนและรับเหรียญที่ระลึก "พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์"... อ่านแล้ว 20 คน
 • พ.ค.
  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำป... อ่านแล้ว 32 คน
 • พ.ค.
  มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ "The 2nd Enviro... อ่านแล้ว 7 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • ๒๑
  มิ.ย.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้... อ่านแล้ว 7 คน
 • ๒o
  มิ.ย.
  จ้างเหมาบริการจัดทำหนังสือมัลติมีเดีย เรื่อง "การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษต... อ่านแล้ว 4 คน
 • ๑๔
  มิ.ย.
  ประกาศจ้างเหมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการขอ... อ่านแล้ว 20 คน
 • ๑๔
  มิ.ย.
  ราคากลาง จ้างเหมาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้อ... อ่านแล้ว 9 คน
 • มิ.ย.
  จัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถและเครือข่ายการดำเนินธุรกิจข... อ่านแล้ว 8 คน
 • มิ.ย.
  ราคาจ้างที่ปรึกษากิจกรรมสร้างเครือข่ายการผลิตการตลาดผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษต... อ่านแล้ว 10 คน
 • มิ.ย.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดงานส่งเสริมและประชาสัม... อ่านแล้ว 11 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

 • ๒๘
  เม.ย.
  รับสมัครเจ้าหน้าที่วิชาการ... อ่านแล้ว 639 คน
 • ๑๖
  มี.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการอบร... อ่านแล้ว 256 คน
 • ๒๖
  ต.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว 19 ต.ค. 58 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนั... อ่านแล้ว 2344 คน
 • ๒๖
  ต.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว 19 ต.ค. 58 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต... อ่านแล้ว 1412 คน
 • ก.ย.
  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารสำนักงาน... อ่านแล้ว 242 คน
 • ๒๗
  ก.ค.
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์... อ่านแล้ว 318 คน
 • ๒๔
  ก.ค.
  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการวิจัยการ... อ่านแล้ว 138 คน
อ่านทั้งหมด

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรส่วนภูมิภาค

 •  
  nongkhai: จัดอบรมการจัดทำแผนที่ Zoning พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา มอบให้นา...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  วันที่ 22 มิถุนายน 2559 นายบุญพาศ รักนุ้ย นายอำเภอสะเดา เป็นประธานเปิดโครงการอำเภอยิ้มบำบัดทุกข์ บำร...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  วันที่ 24 มิถุนายน 59นางทิพจันทร์ กาญจนเตชะนางไพศรี รัตนะ จพก.ชำนาญงาน และนายพงษ์จรัญ จันทร์ส่อง ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  nongkhai: พบปะเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านหนองแวง ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคา...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  nongkhai: ออกเยี่ยมกลุ่ม ยุวเกษตรกร และเตรียมความพร้อมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านผือ...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  นางสาวอรสา เกตศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการตรวจเยี่ยมแปลงนาข้าวเกษตรพร้อมให้คำแนะนำ...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  นางสาวอรสา เกตศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการจัดเวทีเครือข่ายอาสาสมัครเกษตร(อกม.) ระด...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  วันที่ 24 มิ.ย. 2559 เวลา 14.00 น. จังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง โด...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  วันที่ 24 มิ.ย. 2559 เวลา 09.00 น. จังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง โดยนางทวีวรรณ ชำนาญอ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  วันที่ 24 มิถุนายน 2559 นายปารเมศ ทองปรีชา เกษตรจังหวัดภูเก็ต มอบหมาย นายชาลี สิตบุศย์ หัวหน้ากลุ่มย...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นายอนุสรณ์ ฉมารัตน์ เกษตรอำเภอคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคง ต้อน...
  เปิดแล้ว - ครั้ง