สินค้ากลุ่มสหกรณ์ สินค้าวิสาหกิจชุมชน
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๑ ประจำวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ หนู
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๐ ประจำวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๙ ประจำวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ หนอนใยผัก
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๘ ประจำวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ โรคไหม้ข้าว
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๗ ประจำวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ หนอนหัวดำมะพร้าว
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๖ ประจำวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ หนู
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ ประจำวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔ ประจำวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ แมลงหล่า
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ ประจำวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ หนอนใยผัก
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ ประจำวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑ ประจำวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ การระบาดของแมลงหล่า
 • ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔๐ ประจำวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ โรคขอบใบแห้ง

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

ดูทั้งหมด

สินค้าวิสาหกิจชุมชน

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (http://smce.doae.go.th)

ข่าวและบทความเกษตร

อ่านทั้งหมด

รายการโทรทัศน์รู้เพิ่มเติมค่า

วิดีโออื่นๆ

ข่าวเกษตรจากหนังสือพิมพ์

อ่านทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

 • เม.ย.
  การเปลี่ยนชื่อของสำนักความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.)... อ่านแล้ว 4 คน
 • ๑๙
  มี.ค.
  กพก. ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรไทยกับต... อ่านแล้ว 43 คน
 • ๑๘
  มี.ค.
  ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย 2558 ระหว่างวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2558 ... อ่านแล้ว 37 คน
 • ก.พ.
  ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมประกวดงานประกวดกล้วยไม้ สร้างสรรค์ ในงานแสดงและประกวดกล้วยไม... อ่านแล้ว 129 คน
 • ก.พ.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประยุกต์ ... อ่านแล้ว 321 คน
 • ๒๗
  ม.ค.
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้)... อ่านแล้ว 114 คน
 • ๒๗
  ม.ค.
  การเปิดรับสมัครตำแหน่งของเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมอาเซียน... อ่านแล้ว 117 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • ๓o
  มี.ค.
  ประกาศสอบราคากรมส่งเสริมการเกษตร เลขที่ กพฉ.ส. 1/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างจัดงานโค... อ่านแล้ว 10 คน
 • ๒๔
  มี.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างออกแบบงานปรับปรุงห้องปฎิบัติงานผู... อ่านแล้ว 10 คน
 • ๒๔
  มี.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง จ้างออกแบบปรับปรุงห้องปฎิบัติงานผู้บริหารกรมส่ง... อ่านแล้ว 5 คน
 • ๑๖
  มี.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ/กิจกรรมจ... อ่านแล้ว 25 คน
 • ๑๖
  มี.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดประกวด... อ่านแล้ว 11 คน
 • ๑๒
  มี.ค.
  ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด... อ่านแล้ว 104 คน
 • ๑๒
  มี.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดจ้างพิ... อ่านแล้ว 16 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

 • ๒๓
  มี.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 20 มี.ค. 58 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร... อ่านแล้ว 2060 คน
 • ๑๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 253 คน
 • ๑๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 115 คน
 • ๑๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 117 คน
 • ๑๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 93 คน
 • พ.ย.
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ แ... อ่านแล้ว 392 คน
 • ๒๘
  ต.ค.
  กองแผนงาน แจ้ง เรื่อง การสรรหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติงานตำแหน่ง National Flood E... อ่านแล้ว 723 คน
อ่านทั้งหมด

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรส่วนภูมิภาค

 •  
  สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2558ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำ...
  เปิดแล้ว 4 ครั้ง
 •  
  สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน GAP รายเดี่ยว ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นายศักดิ์ชาย พรหมเรนทร์ เกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอ เตรียมงานเฉลิม...
  เปิดแล้ว 3 ครั้ง
 •  
  นายสวง โฮสูงเนิน นายชัยรัตน์ ยอดทัพ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู นายสมเกียรติ เหล...
  เปิดแล้ว 4 ครั้ง
 •  
  นางสาวขวัญกมล ปิงสมุทร์ และนางสาวรุจิรา หล้าวงศา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอ...
  เปิดแล้ว 2 ครั้ง
 •  
  วันที่ 31 มีนาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพินจัดประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน (DM)...
  เปิดแล้ว 2 ครั้ง
 •  
  นายสวง โฮสูงเนิน นายชัยรัตน์ ยอดทัพ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู นายสมเกียรติ เหล...
  เปิดแล้ว 3 ครั้ง
 •  
  วันที่ 30 มีนาคม 2558 นายเจตนิพิฐ ปานเพชร นวส.ชำนาญการ สนง.กษอ.พุนพิน ร่วมประชุมตัวแทนคณะกรรมการศูนย...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  วันที่ 27 มีนาคม 2558 นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักส่งเสร...
  เปิดแล้ว 3 ครั้ง
 •  
  วันที่ 26 มีนาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน จัดประชุมเพื่อชี้แจงการทำบัญชี รับ-จ่ายแก่คณะกรรมการศ...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  วันที่ 24 มีนาคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดก...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  วันที่ 18 มีนาคม 2558ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ ครั้งที่ 2 รวมสาย ณ สวนสละอาทิตย์ อ...
  เปิดแล้ว 3 ครั้ง