ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๒๔ ประจำวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ หนอนเจาะดอกมะลิ (Jasmine flower borer)


ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๒๔ ประจำวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐

หนอนเจาะดอกมะลิ (Jasmine flower borer)

            เตือนเกษตรกรผู้ปลูกมะลิเพื่อการจำหน่ายในทุกภาคของประเทศไทย ระวังหนอนเจาะดอกมะลิเข้าทำลายซึ่งเป็นแมลงศัตรูที่สำคัญที่สุดของมะลิ เนื่องจากกลางวันมีสภาพอากาศร้อน และยังมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่อยู่นั้น ดังนั้น เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอเมื่อพบร่องรอยการทำลายดอกเป็นสีชมพูอมม่วงหรือพบตัวหนอน ให้รีบแจ้งหรือขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน เพื่อหาแนวทางควบคุม และป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง

ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Hendecasis duplifascialis Hampson.

ชื่อพ้อง (Synonym)  :  Trichophysetis duplifascialis

วงศ์  :   Crambidae

อันดับ  :   Lepidoptera

ชื่ออื่น  :   -

รูปร่างลักษณะ
            ตัวหนอนมีลำตัวขนาดเล็กมีสีเขียว หนอนเจาะดอกมะลิปากหรือหัวมีสีดำ ซึ่งเป็นหนอนขนาดเล็ก ลำตัวมีลายเป็นสีน้ำตาล มีปีก ๒ คู่ สีน้ำตาลและมีรอยด่างปลายปีกไม่เรียบ ตัวเมียจะวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆตามกลีบดอก ก้านกลีบเลี้ยงใต้ใบหรือรอยยอดอ่อน ไข่มีลักษณะสีเหลืองใสรูปร่างรี ตรงกลางนูนเล็กน้อย ตัวหนอนตอนเล็กมีสีเหลือง พอโตเต็มที่ลำตัวมีสีเขียวเป็นปล้องๆ จะเข้าดักแด้บริเวณเศษใบมะลิที่ร่วงหล่นตามโคน

ลักษณะการทำลาย
            หนอนเจาะดอกมะลิเป็นแมลงศัตรูที่สำคัญของมะลิ หนอนจะเจาะดอกเข้าไปกัดกินเกสรอยู่ภายในดอก ทำให้กลีบดอกช้ำเห็นมูลเป็นขุยๆ อยู่ภายใต้ดอก ต่อมาดอกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแห้งและร่วงหล่น หนอนเข้าทำลายตั้งแต่ขนาดดอกเท่าหัวไม้ขีดไฟ ถ้าไม่มีดอกจะกัดกินใบอ่อนหรือยอดอ่อน จะระบาดมากในฤดูฝน ทำให้ดอกเสียหายมาก

พืชอาศัย
            มะลิ มะลิลา มะลิซ้อน

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำวิธีการป้องกันกำจัด ดังนี้

            ๑. สำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

            ๒. ทำความสะอาดบริเวณโคนต้นโดยการเก็บเศษพืชไปเผาทำลายเพื่อป้องกันการเข้าดักแด้ของหนอนเจาะดอกมะลิ

            ๓. ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของตัวเต็มวัย

            ๔. ใช้กับดักแสงไฟดักล่อตัวเต็มวัยมาทำลาย

            ๕. ใช้สารเคมีสารกำจัดแมลง เช่น พาร์ซอนหรือไซเปอร์เมทิน + ฟอสซาโลน (cypermetrin + phosalone ๒๘.๗๕%) ไบทรอยด์ หรือ ไซฟลูทริน (cyfluthrin ๑๐%) , เดลต้าฟอส หรือ เดลต้าเมทริน(deltamethrin ๓%)  เวอร์ทิเมค หรือ อะบาเมคติน ,โปโล หรือ ไดอะเฟนไธยูรอน ,วาทาบรอนหรือ คลอฟูอะซูรอน ถ้าพบการระบาดพ่นทุก ๔ วัน และไม่ควรพ่นสารเคมีชนิดเดียวกันติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้แมลงสร้างความต้านทานต่อสารกำจัดแมลงได้

 

 

ที่มา :   ๑. กรมส่งเสริมการเกษตร   
          ๒. http://www.nbair.res.in/insectpests/Hendecasis-duplifascialis.php
เรียบเรียงโดย :  กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

Update Date : บันทึกเมื่อ : 27/09/2560