แนะนำ แอปพลิเคชั่น DOAE Farmbook และ DOAE Smart Check


กรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาแอปพลิเคชั่น  DOAE Farmbook และ DOAE Smart Check สามารติดตามเพิ่มเติมได้ที่

http://myapp.doae.go.th/flash/

Update Date : บันทึกเมื่อ : 23/10/2018