ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

เกษตรฯ จัดให้บริการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หนุนใช้เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตหน่อไม้ฝรั่ง รณรงค์ลดการเผา ลดต้นทุน ลดหมอกควันที่ ศพก. ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
เกษตรฯ จัดให้บริการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หนุนใช้เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตหน่อไม้ฝรั่ง รณรงค์ลดการเผา ลดต้นทุน ลดหมอกควันที่ ศพก. ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
เกษตรฯ เฟ้นหาเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่น เตรียมเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
เกษตรฯ เฟ้นหาเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่น เตรียมเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
รองนายกฉัตรชัยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ดำเนินสะดวก
รองนายกฉัตรชัยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ดำเนินสะดวก
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุม Web Conference รับมอบนโยบายด้านการเกษตร โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเตรียมมาตรการรับมือภัยแล้งและมอบนโยบายด้านการเกษตร ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุม Web Conference รับมอบนโยบายด้านการเกษตร โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเตรียมมาตรการรับมือภัยแล้งและมอบนโยบายด้านการเกษตร ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เกษตรฯ ชูตลาดนำการผลิต หนุนปลูกข้าวโพดหลังนา ชาวนครสวรรค์มั่นใจรายได้แน่นอน
เกษตรฯ ชูตลาดนำการผลิต หนุนปลูกข้าวโพดหลังนา ชาวนครสวรรค์มั่นใจรายได้แน่นอน
กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินตามนโยบายตลาดนำการผลิต จับมือหน่วยงานภาคี 3 ภาคส่วน คือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร ขับเคลื่อนโครงการไตรภาคีข้าวอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่ผลิตข้าวให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการตลาด
กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินตามนโยบายตลาดนำการผลิต จับมือหน่วยงานภาคี 3 ภาคส่วน คือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร ขับเคลื่อนโครงการไตรภาคีข้าวอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่ผลิตข้าวให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการตลาด
เตรียมการ การจัดงาน The 3rd Asia 4-H Network Conference
เตรียมการ การจัดงาน The 3rd Asia 4-H Network Conference
ขับเคลื่อนงานดิจิทัลเริ่มต้นที่ตัวเรา กรมส่งเสริมการเกษตรจึงมุ่งมั่นในการติดตามงานการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัล เพื่อพัฒนาระบบงานด้วยระบบดิจิทัลให้แก่เจ้าหน้าที่ให้ก้าวทันยุคไทยแลนด์ 4.0
ขับเคลื่อนงานดิจิทัลเริ่มต้นที่ตัวเรา กรมส่งเสริมการเกษตรจึงมุ่งมั่นในการติดตามงานการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัล เพื่อพัฒนาระบบงานด้วยระบบดิจิทัลให้แก่เจ้าหน้าที่ให้ก้าวทันยุคไทยแลนด์ 4.0
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาการเตรียมดินครั้งที่ 3/2562
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาการเตรียมดินครั้งที่ 3/2562
คณะผู้แทนจากมณฑลอานฮุย และเจ้าหน้าที่จากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งมีความโดดเด่นด้าน Smart Farm จนสามารถแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรในประเทศได้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำการเกษตรโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี กับกรมส่งเสริมการเกษตร
คณะผู้แทนจากมณฑลอานฮุย และเจ้าหน้าที่จากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งมีความโดดเด่นด้าน Smart Farm จนสามารถแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรในประเทศได้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำการเกษตรโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี กับกรมส่งเสริมการเกษตร
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำนอกเขตชลประทานในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งมีน้ำไม่เพียงพอสำหรับการปลูกข้าวรอบที่ 2 (นาปรัง) กรมส่งเสริมการเกษตร วางแผนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงใน 11 จังหวัด
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำนอกเขตชลประทานในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งมีน้ำไม่เพียงพอสำหรับการปลูกข้าวรอบที่ 2 (นาปรัง) กรมส่งเสริมการเกษตร วางแผนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงใน 11 จังหวัด
นางดาเรศร์ กิตติโยภาศ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อหารือแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562
นางดาเรศร์ กิตติโยภาศ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อหารือแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562