ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

วันที่ 3 กันยายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์และถ่ายทอดความรู้การผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี และเปิดบ้านศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัด พิษณุโลก
วันที่ 3 กันยายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์และถ่ายทอดความรู้การผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี และเปิดบ้านศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัด พิษณุโลก
วันที่ 3 กันยายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมแนวทางขับเคลื่อน Big Data และ Smart Government ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 3 กันยายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมแนวทางขับเคลื่อน Big Data และ Smart Government ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดความรู้การผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี ปี 2562 และเปิดบ้านศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 นครศรีธรรมราช เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี รวมทั้งแนะนำศูนย์ขยายพันธุ์พืช แก่หน่วยงานภายนอก มีกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและขยายพันธุ์พืช
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดความรู้การผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี ปี 2562 และเปิดบ้านศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 นครศรีธรรมราช เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี รวมทั้งแนะนำศูนย์ขยายพันธุ์พืช แก่หน่วยงานภายนอก มีกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและขยายพันธุ์พืช
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามน้ำตามสถานการณ์น้ำเขตพื้นที่จ. ขอนแก่นและจ.อุดรธานี โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมคณะเดินทาง
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามน้ำตามสถานการณ์น้ำเขตพื้นที่จ. ขอนแก่นและจ.อุดรธานี โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมคณะเดินทาง
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานเพื่อเชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่างกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานเพื่อเชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่างกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้
วันนี้รายการคลื่นมหานคร วิทยุกทม.เอเอ็ม873 มีการถ่ายทอดบทสัมภาษณ์นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เวลา13.00 -14.00 น. ประเด็นการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
วันนี้รายการคลื่นมหานคร วิทยุกทม.เอเอ็ม873 มีการถ่ายทอดบทสัมภาษณ์นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เวลา13.00 -14.00 น. ประเด็นการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
พร้อมแล้ว 7 โมง เช้า พบกับ นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ที่รายการ เช้าชวนคุย MCOT HD ในประเด็นการจัดงาน เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2  จัดระหว่าง 19-22 กันยายน 2562 ตั้งแต่ 10.00 - 21.00 น. ณ ชาเลนเจอร์ 3 เมืองทองธานี
พร้อมแล้ว 7 โมง เช้า พบกับ นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ที่รายการ เช้าชวนคุย MCOT HD ในประเด็นการจัดงาน เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 จัดระหว่าง 19-22 กันยายน 2562 ตั้งแต่ 10.00 - 21.00 น. ณ ชาเลนเจอร์ 3 เมืองทองธานี
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดจสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Regional workshop : RW) ครั้งที่ 2/2562 พร้อมทั้งมอบแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความพร้อมสู่การเป็น Smart Agriculture Thailand ซึ่งการสัมมนาฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเด่นของหน่วยงาน
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดจสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Regional workshop : RW) ครั้งที่ 2/2562 พร้อมทั้งมอบแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความพร้อมสู่การเป็น Smart Agriculture Thailand ซึ่งการสัมมนาฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเด่นของหน่วยงาน
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดการประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 39 โดยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ 2 ปี/ครั้ง ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลัก
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดการประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 39 โดยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ 2 ปี/ครั้ง ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลัก
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2562 พร้อมทั้งการศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2561 และมอบนโยบายการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดยกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2562 พร้อมทั้งการศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2561 และมอบนโยบายการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดยกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การขึ้นทะเบียนเกษตรกรถือเป็นหน้าที่ที่เกษตรกรทุกคนควรถือปฏิบัติ โดยเกษตรกรแจ้งความประสงค์ขอปรับปรุงข้อมูลการทำการเกษตร หรือขึ้นทะเบียนใหม่ ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง ตามที่ตั้งแปลงปลูกพืชของตัวเอง หากเกษตรกร และที่สำคัญเกษตรกรจะต้องปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตามกรอบระยะเวลาการปลูกพืช
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การขึ้นทะเบียนเกษตรกรถือเป็นหน้าที่ที่เกษตรกรทุกคนควรถือปฏิบัติ โดยเกษตรกรแจ้งความประสงค์ขอปรับปรุงข้อมูลการทำการเกษตร หรือขึ้นทะเบียนใหม่ ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง ตามที่ตั้งแปลงปลูกพืชของตัวเอง หากเกษตรกร และที่สำคัญเกษตรกรจะต้องปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตามกรอบระยะเวลาการปลูกพืช