ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.45 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้สัมภาษณ์สด รายการ Biz Power ทางช่อง Nation TV ในประเด็น “ยุวเกษตรกร” พร้อมพูดถึงงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศประจำปี 2562 รวมถึงกิจกรรมภายในงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนายุวเกษตรกร โดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและโรงเรียนทหารการสัตว์ อ.เมือง จ.นครนายก
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.45 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้สัมภาษณ์สด รายการ Biz Power ทางช่อง Nation TV ในประเด็น “ยุวเกษตรกร” พร้อมพูดถึงงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศประจำปี 2562 รวมถึงกิจกรรมภายในงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนายุวเกษตรกร โดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและโรงเรียนทหารการสัตว์ อ.เมือง จ.นครนายก
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนส้มและเมล่อนของเกษตรกรตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ณ สวนส้มเจ้าจอมขวัญ ของนางสาวฤดี พวงจำปา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามาช่วยให้ความรู้ด้านวิชาการเพิ่มเติมแก่เกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนส้มและเมล่อนของเกษตรกรตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ณ สวนส้มเจ้าจอมขวัญ ของนางสาวฤดี พวงจำปา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามาช่วยให้ความรู้ด้านวิชาการเพิ่มเติมแก่เกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาชุมชนแบบพื้นที่องค์รวม ร่วมกับ เบทาโกร กรุ๊ป นำโดย คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร (Betagro Group) ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาชุมชนแบบพื้นที่องค์รวม ร่วมกับ เบทาโกร กรุ๊ป นำโดย คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร (Betagro Group) ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย ติดตามสถานการณ์ โรคใบด่างมันสำปะหลัง หนอนกระทู้ลายจุด และเรื่องจำกัดการใช้สารเคมีทางการเกษตร แนะให้เจ้าหน้าที่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อก้าวให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย ติดตามสถานการณ์ โรคใบด่างมันสำปะหลัง หนอนกระทู้ลายจุด และเรื่องจำกัดการใช้สารเคมีทางการเกษตร แนะให้เจ้าหน้าที่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อก้าวให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
12 ก.ค.2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิด \"ตลาดเกษตรกร จ.ราชบุรี\" (ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร) ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี ภายใต้สโลแกน \"เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย\" จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยโดยเกษตรกรผู้ผลิต
12 ก.ค.2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิด \"ตลาดเกษตรกร จ.ราชบุรี\" (ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร) ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี ภายใต้สโลแกน \"เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย\" จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยโดยเกษตรกรผู้ผลิต
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิด “ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวัดพิจิตร” อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ณ บริเวณศูนย์บริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวัดพิจิตร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิด “ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวัดพิจิตร” อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ณ บริเวณศูนย์บริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวัดพิจิตร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 -12 กรกฎาคม 2562 เพื่อสร้างโอกาสให้ YSF ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 -12 กรกฎาคม 2562 เพื่อสร้างโอกาสให้ YSF ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการหารือแนวทางการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการหารือแนวทางการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปี 2562 ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะ ทัศนคติที่ดีและจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร โดยมุ่งเน้นพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุค 4.0
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปี 2562 ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะ ทัศนคติที่ดีและจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร โดยมุ่งเน้นพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุค 4.0
นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อพิจารณาประเด็นเนื้อหาในการขับเคลื่อนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 และแผนประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2562) รวมทั้งแจ้งเตือนการรายงานผลตามตัวชี้วัดของกรมฯ โดยมีคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร เลขานุการกรม ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1 - 6 ผู้แทนสำนัก ผู้แทนกองต่าง ๆ และกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมด้วย
นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อพิจารณาประเด็นเนื้อหาในการขับเคลื่อนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 และแผนประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2562) รวมทั้งแจ้งเตือนการรายงานผลตามตัวชี้วัดของกรมฯ โดยมีคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร เลขานุการกรม ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1 - 6 ผู้แทนสำนัก ผู้แทนกองต่าง ๆ และกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมด้วย
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลังให้การต้อนรับและขอบคุณ ทางผู้บริหารของ The Centre for Agriculture and Bioscience International (CABI) นาย Muhammed Faheem ตำแหน่ง Integrated Crop Management Advisor ซึ่ง CABI ที่เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร และเป็นผู้นำการขับเคลื่อนการดำเนินงานโปรแกรม Plantwise โดยมี การสร้างคลังความรู้เกี่ยวกับการจัดการปัญหาสุขภาพพืช ที่รวบรวมจากประเทศสมาชิกกว่า 30ประเทศ หรือ Plantwise knowledge bank ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรด้านการวินิจฉัยและอาการผิดปกติของพืชให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลังให้การต้อนรับและขอบคุณ ทางผู้บริหารของ The Centre for Agriculture and Bioscience International (CABI) นาย Muhammed Faheem ตำแหน่ง Integrated Crop Management Advisor ซึ่ง CABI ที่เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร และเป็นผู้นำการขับเคลื่อนการดำเนินงานโปรแกรม Plantwise โดยมี การสร้างคลังความรู้เกี่ยวกับการจัดการปัญหาสุขภาพพืช ที่รวบรวมจากประเทศสมาชิกกว่า 30ประเทศ หรือ Plantwise knowledge bank ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรด้านการวินิจฉัยและอาการผิดปกติของพืชให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีด้านการเกษตร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อพัฒนาให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในพื้นที่โดยอาศัยเทคโนโลยีการเกษตร
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีด้านการเกษตร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อพัฒนาให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในพื้นที่โดยอาศัยเทคโนโลยีการเกษตร