ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือและดูงานการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่เพื่อดำเนินความร่วมมือทางวิชาการกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ร่วมกับคณะผู้แทนของเยอรมนี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแผนงานและแนวทางการดำเนินความร่วมมือโครงการส่งเสริมพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่โดยใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของเยอรมัน ในการนี้ฝ่ายเยอรมันได้เชิญคณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเดินทางเยี่ยมชมการพัฒนาการเกษตร ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือและดูงานการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่เพื่อดำเนินความร่วมมือทางวิชาการกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ร่วมกับคณะผู้แทนของเยอรมนี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแผนงานและแนวทางการดำเนินความร่วมมือโครงการส่งเสริมพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่โดยใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของเยอรมัน ในการนี้ฝ่ายเยอรมันได้เชิญคณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเดินทางเยี่ยมชมการพัฒนาการเกษตร ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายสำราญ. สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร บันทึกเทป รายการเดินหน้าประเทศไทย ในประเด็น เดินหน้าตลาดนำการผลิต ในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดย มี ภาคเอกชน และเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาคูรวมใจพัฒนา ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจะออกอากาศในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 นี้ ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง หลังเคารพธงชาติ
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายสำราญ. สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร บันทึกเทป รายการเดินหน้าประเทศไทย ในประเด็น เดินหน้าตลาดนำการผลิต ในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดย มี ภาคเอกชน และเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาคูรวมใจพัฒนา ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจะออกอากาศในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 นี้ ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง หลังเคารพธงชาติ
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายประสงค์ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายประสงค์ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวาระครบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานกิจกรรม อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์พิเศษทำนอง กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกันถวายภัตตาหารเช้าและตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป โดยพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองเพื่อแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวาระครบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานกิจกรรม อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์พิเศษทำนอง กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกันถวายภัตตาหารเช้าและตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป โดยพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองเพื่อแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ รักษาราชการอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562 ผ่านระบบ VDO Conference ห้องประชุม Operation Room ชั้น 2 อาคาร 1
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ รักษาราชการอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562 ผ่านระบบ VDO Conference ห้องประชุม Operation Room ชั้น 2 อาคาร 1
วันที่ 8 ธันวาคม 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร
วันที่ 8 ธันวาคม 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันดินโลก ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมในพิธีด้วย
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันดินโลก ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมในพิธีด้วย
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ รักษาราชการอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ รักษาราชการอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Farmer Core team ระดับเขตและจังหวัด ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ กรุงเทพมหานคร เพื่อชี้แจงความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการให้มีความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคคลเป้าหมายในการสัมมนาคือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรระดับเขต/จังหวัด จำนวน 137 คน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Farmer Core team ระดับเขตและจังหวัด ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ กรุงเทพมหานคร เพื่อชี้แจงความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการให้มีความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคคลเป้าหมายในการสัมมนาคือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรระดับเขต/จังหวัด จำนวน 137 คน
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นเกียนติในงานการฝึกหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยของศูนย์ปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 7 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพฯ สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการทั้ง 50 ศูนย์ซึ่งรับผิดชอบงานวิจัยมีความรู้ความเข้าใจแนวคิด หลักการ และวิธีวิจัยเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ร่วมถึงสร้างเครือข่ายนักวิจัยและตอบสนองต่อบทบาทภารกิจของหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (งาน กพร.)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นเกียนติในงานการฝึกหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยของศูนย์ปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 7 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพฯ สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการทั้ง 50 ศูนย์ซึ่งรับผิดชอบงานวิจัยมีความรู้ความเข้าใจแนวคิด หลักการ และวิธีวิจัยเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ร่วมถึงสร้างเครือข่ายนักวิจัยและตอบสนองต่อบทบาทภารกิจของหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (งาน กพร.)
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร เป็นประธานการต้อนรับคณะผู้แทนภาครัฐจากเมืองจูหม่าเตี้ยน มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และภาคเอกชนจากบริษัทที่มีการแปรรูปผลิตภุณท์ภาคการเกษตร ที่มาเข้าร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8 (2018 ASEAN (Bangkok) Import & Export Commodities Fair) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางความร่วมมือด้านการเกษตรไทย และทิศทางการนำเข้า/ส่งออกสินค้าการเกา๖รระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร เป็นประธานการต้อนรับคณะผู้แทนภาครัฐจากเมืองจูหม่าเตี้ยน มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และภาคเอกชนจากบริษัทที่มีการแปรรูปผลิตภุณท์ภาคการเกษตร ที่มาเข้าร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8 (2018 ASEAN (Bangkok) Import & Export Commodities Fair) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางความร่วมมือด้านการเกษตรไทย และทิศทางการนำเข้า/ส่งออกสินค้าการเกา๖รระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.40 น.สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในการนี้นายสำราญ สาราบรรณ์ รักษาราชการอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จด้วย
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.40 น.สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในการนี้นายสำราญ สาราบรรณ์ รักษาราชการอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จด้วย