ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมการพัฒนาโลจิสติกส์การเกษตร และ ประชุมแนวทางการขับเคลื่อน Big Data และ Smart Government ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมการพัฒนาโลจิสติกส์การเกษตร และ ประชุมแนวทางการขับเคลื่อน Big Data และ Smart Government ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562
ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562
วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบแนวทางการปฏิบัติงานวิสาหกิจชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2563 ในการประชุมกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบแนวทางการปฏิบัติงานวิสาหกิจชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2563 ในการประชุมกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้แทนในนามกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 47 ปี วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้แทนในนามกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 47 ปี วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร