ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

นที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและร่วมบูรณาการหน่วยงานในการช่วยกันแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายวุฒิชัย ชินวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และนายอาณัติ หุ่นหลา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมเกษตรชลประทาน ร่วมคณะเดินทางในครั้งนี้ สำหรับพื้นที่ตรวจราชการแต่ละจุด
นที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและร่วมบูรณาการหน่วยงานในการช่วยกันแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายวุฒิชัย ชินวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และนายอาณัติ หุ่นหลา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมเกษตรชลประทาน ร่วมคณะเดินทางในครั้งนี้ สำหรับพื้นที่ตรวจราชการแต่ละจุด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมหารือกับกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายการใช้กัญชาในทางการแพทย์ นำโดยนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมหารือกับกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายการใช้กัญชาในทางการแพทย์ นำโดยนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์แล้งฝนทิ้งช่วง ปี 2562 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม Operation Room ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6 สำนักงานเกษตรจังหวัดต่าง ๆ และคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจติดตามสถานการณ์แล้งฝนทิ้งช่วง ปี 2562 (War Room) ร่วมประชุม เพื่อให้รับทราบสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน และการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร โดยมีประเด็นดังนี้
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์แล้งฝนทิ้งช่วง ปี 2562 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม Operation Room ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6 สำนักงานเกษตรจังหวัดต่าง ๆ และคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจติดตามสถานการณ์แล้งฝนทิ้งช่วง ปี 2562 (War Room) ร่วมประชุม เพื่อให้รับทราบสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน และการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร โดยมีประเด็นดังนี้
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมสัมมนา เรื่อง \"ปัญหาภัยแล้ง : มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร\" ณ อาคารสุขประพฤติ โดยมีคณะกรรมการวิชาการวุฒิสภา และตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมสัมมนา ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมสัมมนา เรื่อง \"ปัญหาภัยแล้ง : มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร\" ณ อาคารสุขประพฤติ โดยมีคณะกรรมการวิชาการวุฒิสภา และตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมสัมมนา ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมชี้แจงนโยบาย \"โครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่\" โดยความร่วมมือระหว่างมณฑลทหารบกที่ 14 จ. ชลบุรี กับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จ. ระยอง เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะด้านการเกษตรให้กับทหารที่กำลังจะปลดประจำการ สู่การพัฒนาเป็น YSF ณ มณฑลทหารบกที่ 14 ค่ายนวมินทราชินี จ. ชลบุรี
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมชี้แจงนโยบาย \"โครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่\" โดยความร่วมมือระหว่างมณฑลทหารบกที่ 14 จ. ชลบุรี กับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จ. ระยอง เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะด้านการเกษตรให้กับทหารที่กำลังจะปลดประจำการ สู่การพัฒนาเป็น YSF ณ มณฑลทหารบกที่ 14 ค่ายนวมินทราชินี จ. ชลบุรี
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร และมหกรรมของดีและสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 -29 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 21.00 น. ภายในงานกับ ผัก-ผลไม้ ทั้งแบบสดและแปรรูป ข้าว สินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น ที่เป็นเกษตรอินทรีย์และมีมาตรฐานอาหารปลอดภัยทั้งหมดกว่า 50 ร้าน ภายใต้แนวคิด \" สินค้าเกษตรคุณภาพได้มาตรฐาน จากเกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย\" โดยมุ่งหวังให้ตลาดเกษตรกรนี้เป็นศูนย์กลางแหล่งค้าปลีก/ ส่ง สินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดกาญจนบุรี
นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร และมหกรรมของดีและสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 -29 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 21.00 น. ภายในงานกับ ผัก-ผลไม้ ทั้งแบบสดและแปรรูป ข้าว สินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น ที่เป็นเกษตรอินทรีย์และมีมาตรฐานอาหารปลอดภัยทั้งหมดกว่า 50 ร้าน ภายใต้แนวคิด \" สินค้าเกษตรคุณภาพได้มาตรฐาน จากเกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย\" โดยมุ่งหวังให้ตลาดเกษตรกรนี้เป็นศูนย์กลางแหล่งค้าปลีก/ ส่ง สินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ประเทศ (Thailand Week) ในงาน Beijing Expo 2019 ณ Thailand Pavilion (บ้านไทย) เมืองเหยียนชิง กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมจัดงานให้เกียรติเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ประเทศ (Thailand Week) ในงาน Beijing Expo 2019 ณ Thailand Pavilion (บ้านไทย) เมืองเหยียนชิง กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมจัดงานให้เกียรติเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 5/2562 เพื่อหารือความคืบหน้าการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความทันสมันและพัฒนาตามทันยุคสมัย
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 5/2562 เพื่อหารือความคืบหน้าการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความทันสมันและพัฒนาตามทันยุคสมัย
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกข้าวพันธุ์ กข 79 และทรงหว่านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต โดยมีนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ณ แปลงนาสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกข้าวพันธุ์ กข 79 และทรงหว่านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต โดยมีนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ณ แปลงนาสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก