ตรวจเยี่ยมเกษตรกร โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม

นายชาติ คงรื่น เกษตรอำเภอท้ายเหมือง ได้มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา นพรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกร โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม การปรับเปลี่ยนสินค้าเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสม โดยให้คำแนะนำการปลูกพืชแซม และการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ แก่เกษตรกร จำนวน 4ราย ดังนี้  1.นายโชคชัย แพทย์รักษ์วงศ 95 หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ได้ปรับเปลี่ยนพืชจากยางพารา เป็นปาล์มน้ำมัน ปลูกสับปะรดแซม พื้นที่ สค.1 29_2_35 ไร่ พิกัดแปลง 47P X 420801 Y 934486 2.นายสมพร สุวรรณโชค 83/5  หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงาได้ปรับเปลี่ยนพืชจากยางพารา เป็นยางพารา และปลูกผักเหมียงแซม ปลูกแก้วมังกร 1 ไร่ พื้นที่ นสจ 40 ไร่ พิกัดแปลง 47P X 420385 Y 943414 

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 21/06/2560