สาธิตการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา

นางสาวิตรี เกษมศรี เกษตรอำเภอเมืองพังงา มอบหมายให้ นายเดโชปถัมภ์ เดชวรวิทย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวกฤษณา มรรคาเขต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร สาธิตการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา พร้อมทั้งมอบเชื้อราบิวเวอร์เรีย และเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่ผลิตแล้ว ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกผักและปลูกมะนาว ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา จำนวน 5 ราย พิกัด 47P X 444397 Y 935711

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 21/06/2560