เก็บข้อมูลพิกัดที่ตั้งวิสาหกิจชุมชนและติดตามงานสถานการณ์ไม้ผล

นายสุภาพ นุกูลกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอตะกั่วป่า มอบหมายให้นางสาวจริยา แย้มจรัส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เก็บข้อมูลพิกัดที่ตั้งวิสาหกิจชุมชนและติดตามงานสถานการณ์ไม้ผล ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุด หมู่ที่ 5 ตำบลคึกคัก นายวิรุธ ฮกฮั่ว  เลขที่ 21 หมู่ที่ 5 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา มังคุดอยู่ในระยะใกล้จะเก็บเกี่ยว คาดว่าประมาณต้นเดือนกรกฎาคม เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ พิกัด 47P X 431412 Y 979840 และเยี่ยมเยียนแปลงเศรษฐกิจพอเพียงของ Smart Farmer นายชาญ พุกสอน เลขที่ 33 หมู่ที่ 2 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ภายในแปลงทำการเกษตรแบบผสมผสาน มีทั้งไม้ยืนต้น ไม้ผล และพืชผัก สำหรับมังคุด เงาะ และทุเรียนทั้งพันธุ์หมอนทองและพันธุ์พื้นบ้านอยู่ในระยะใกล้จะเก็บเกี่ยว มีรายได้ในครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง พออยู่พอกิน พิกัด 47P X 418860 Y 964414

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 21/06/2560