สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น จัดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560”

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านดอนธาตุ ตำบลหนองตูม มีเกษตรร่วมกิจกรรม 200 ราย และ 8 สถานี โดยมีนายทวิช พิมพะ ปลัดอำเภอให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 22/06/2560