ท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯได้ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเกษตรกรต้นแบบ ณ ศพก.อำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

เมื่อวันนี้ 24 มิย. 2560 เวลา 09.00-12.00 น ท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯได้ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเกษตรกรต้นแบบ นายสุริยันต์ พิเชฐพงศ์วิมุติ ณ ศพก. บ้านโสกจาน ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  และนายธัชชัย อัคฮาด  เกษตรกรบ้านหนองแวงโอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ทั้งนี้ท่านเกษตรจังหวัดขอนแก่นมอบหมายให้ หน.สอิสร์ โบราญ หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นและเกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ได้ให้การต้อนรับ

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 26/06/2560