สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมยร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม

วันอังคารที่ 27 มิ.ย. 60 สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมยร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม"งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) และบริการให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลการผลิตใหม่ ปี 2560/2561" ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) บ้านปู่คำห้วยแห้ง หมู่ 10 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการความรู้ด้านการเกษตรโดยมีนายวุฒิฉัตร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธาน

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 29/06/2560haberler antalya rent a car - gelin arabası süsleme - Elektronik Sigara Satın Al sesli sohbet seo ordu haberleri fatsa haberleri seslisiteler sesli chat