โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ ศึกษาดูงาน

นายสำเริง ปานศรี ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายณฐกร  บริบูรณ์ นางสาวอุไรวรรณ  ละอองศรี นางสาววรารัตน์ เกียรติเมธา และนางสาวธีรนุช  วุฒิยิ่งยง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับคณะนักเรียนจากโรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อการฝึกทักษะด้านประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมในแปลงศึกษาเรียนรู้การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ และแปลงปลูกพืชไม่ใช้ดินของศูนย์ โดยในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน จำนวน ๓๓๕ คน ครู ๑๑ คน และวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน จำนวน ๓๑๔ คน ครู ๑๑ คน

Update Date : วันที่ข่าว : 10/10/2560haberler antalya rent a car - gelin arabası süsleme - Elektronik Sigara Satın Al sesli sohbet seo ordu haberleri fatsa haberleri seslisiteler sesli chat