ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก ) ครั้งที่ 2

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก ) ครั้งที่ 2 โดยมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ เช่น สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำพอง ชลประทานหนองหวาย และสมาชิก ศพก เครือข่าย ทั้ง 17 ศพก ณ ศพก บ้านแสนตอ ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยมี นายเพชร วงค์ธรรม ประธานศูนย์ ศพก บ้านแสนตอ กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

 

 

 

 

Update Date : วันที่ข่าว : 09/02/2561


ko cuce haberler antalya rent a car - leke kremi en iyisi