อบรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงค่ายเปรมติณสูลานนท์

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายพรสัมฤทธิ์ ทองกอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรโครงการอบรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงค่ายเปรมติณสูลานนท์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรและฝึกปฏิบัติกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการฯ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายเปรมติณสูลานนท์

 

 

 

 

 

Update Date : วันที่ข่าว : 09/02/2561


ko cuce haberler antalya rent a car - leke kremi en iyisi